Zapri

Novice


Napotitev delavcev: Objavljeno poročilo Evropske komisije

Evropska komisija je objavila težko pričakovano „Poročilo o uporabi in izvajanju Direktive 2018/957 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev“. Poročilu je priložen podrobnejši delovni dokument služb Komisije. V teh dokumentih je posebna pozornost namenjena položaju napotenih delavcev v podizvajalskih verigah in napotitvi delavcev, ki so državljani tretjih držav. V zaključku poročila Komisija ugotavlja, da se je s prenosom direktive izboljšalo stanje delovnih pogojev napotenih delavcev, in „ne vidi potrebe, da bi na tej stopnji predlagala spremembe“ direktiv o napotitvi.   

POROČILO>>

Glavne ugotovitve Direktiva (EU) 2018/957 je spremenila Direktivo 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, da bi zagotovila enake konkurenčne pogoje in hkrati zaščitila pravice napotenih delavcev. Vse države članice EU so direktivo prenesle v nacionalno zakonodajo in Komisiji sporočile nacionalne ukrepe za izvajanje direktive. 

Komisija v poročilu ugotavlja, da so vse države članice s prenosom Direktive izboljšale delovne pogoje napotenih delavcev. Poročilo tudi kaže, da je zakonodaja držav članic v veliki meri skladna z Direktivo. Kljub temu pa je Komisija ugotovila nekatera vprašanja, ki niso skladna z Direktivo. Komisija bo še naprej sodelovala z državami članicami, da bi zagotovila popoln in pravilen prenos in uporabo Direktive po vsej Evropi.

Komisija bo skupaj z Evropskim organom za delo (ELA) še naprej zagotavljala podporo vsem vključenim akterjem. Na podlagi tega Komisija meni, da na tej stopnji ni treba predlagati nobenih sprememb Direktive.

Poročilo vključuje analizo izzivov, ki zadevajo napotene delavce v podizvajalskih verigah in napotene delavce iz tretjih držav. V zvezi s tem so predstavljene nekatere dobre prakse za reševanje teh izzivov. Na koncu poročilo vključuje tudi morebitne nadaljnje ukrepe, namenjene agenciji ELA, državam članicam, socialnim partnerjem in/ali Komisiji.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.