Zbornica računovodskih servisov

Program seminarjev in delavnic Združenja računovodskih servisov - 2005


Datum in ura

Naslov

Izvajalec

Lokacija

JANUAR

11. - 14. januar
09.00 - 13.00
štiridnevna delavnica
Davčni paket
Nada Drobnič
mag. Barbara Guzina
mag. Andrej Šircelj
Siniša Mitrović
Maja Bohorič
Branka Svilar
CELJE
RITS d.o.o.,
Kidričeva ulica 25.
17. januar
09.00 - 13.00
                    
seminar
Letno poročilo 2004    
                                                  
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.                TRBOVLJE
Območna gospodarska zbornica Zasavje
Mestni trg 5a
Sejna soba         
20. januar
09.00 - 13.00
                  
seminar
Letno poročilo 2004    
                                                  
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  NOVO MESTO
Območna gospodarska zbornica Novo mesto, Novi trg 11
Sejna soba
24. januar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
                                                  
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon. 

KRANJ
Zavarovalnica Triglav d.d., Bleiweisova 20,
Konferenčna dvorana

25. januar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  DRAVOGRAD
Območna gospodarska zbornica Koroška,
Koroška cesta 47.
Sejna soba
27. januar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004 
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  CELJE
RITS d.o.o.,
Kidričeva ulica 25.
Predavalnica 3+4
31. januar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004  
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana A

FEBRUAR

3. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  VELENJE
Hotel Paka,
Rudarska 1.
Predavalnica 1+2
7. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  NOVA GORICA
Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1.
Velika dvorana
10. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  MURSKA SOBOTA
Območna gospodarska zbornica Pomurje,
Lendavska 5a.
Sejna soba PAC / IV. nadstropje
14. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  MARIBOR
Območna gospodarska zbornica,
Ul. talcev 24.
Velika predavalnica
17. februar
09.00 - 13.00
seminar
Letno poročilo 2004    
Maja Bohorič, univ. dipl.ekon.  KRŠKO
Hotel Sremič Krško, Trg Matije Gubca 3.
Zelena dvorana

APRIL

6. april
12.00 - 14.00
usposabljanje in predstavitev
Elektronsko davčno poslovanje E-DAVKI
predstavniki DURS LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana A

18. april
09-00 - 13.00

delavnica
Ugotavljanje bonitete poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov
mag. Lidija Robnik, univ.dipl.ekon. LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana E

MAJ

5. maj
09.00 - 13.00
predavanje
Z nagrajevanjem do uspešnega poslovanja računovodskega servisa
Tomaž Glažar, dipl. ekon., direktor AS.EDICO d.o.o.
LJUBLJANA
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13.
Dvorana D

JUNIJ

10. junij 5. Športne igre ZRS Turistično rekreativni center ROGLA


SEPTEMBER

23. september strokovni posvet
Vloga računovodje pri vodenju finančne funkcije v podjetju z vidika zahtev EU
dr. Jožko Peterlin, NLB d.d.
KOPER
Območna gospodarska zbornica, Ferrarska 2.


OKTOBER

24. in 25. oktober 7. Kongres računovodskih servisov

PORTOROŽ
GH Emona


NOVEMBER

08. november strokovni posvet
Vloga računovodje pri vodenju finančne funkcije v podjetju z vidika zahtev EU
dr. Jožko Peterlin, NLB d.d.

KRANJ
Območna gospodarska zbornica, Bleiweisova 16

14. november strokovni posvet
Vloga računovodje pri vodenju finančne funkcije v podjetju z vidika zahtev EU
dr. Jožko Peterlin, NLB d.d.

CELJE
Območna gospodarska zbornica, Ljubljanska 12

15. november strokovni posvet
Vloga računovodje pri vodenju finančne funkcije v podjetju z vidika zahtev EU
dr. Jožko Peterlin, NLB d.d.

MARIBOR
Območna gospodarska zbornica, Ulica talcev 24

15. november seminar
Prenovljeni slovenski računovodski standardi
Maja Bohorič
Marija Ravnik
MARIBOR
Območna gospodarska zbornica, Ulica talcev 24
21. november
9.00-14.30

seminar
Prenovljeni slovenski računovodski standardi

Maja Bohorič
Marija Ravnik
CELJE
Območna zbornica,
Ljubljanska 12
23. november
9.00-14.30
seminar
Prenovljeni slovenski računovodski standardi
Maja Bohorič
Marija Ravnik
LJUBLJANA
Dimičeva 13,
Dvorana A