Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Informativni plakat v pomoč pravilnemu izvajanju Uredbe 1272/2008/EC o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi ter zmesi

Spoštovani!

Vezano na javno sporočilo Urada za kemikalije dne 29.1.2015, ki pravi

Snovi bi morale  biti brez izjeme razvrščene v skladu s CLP že od 1.12. 2014.   »V skladu z Uredbo 1272/2008/EU  (CLP) se morajo   zmesi, ki se dajejo v promet s 1.6.2015 razvrščati, označevati in pakirati v skladu s to Uredbo. Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kakšni drugi  članici EU)  pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene v skladu s staro zakonodajo t.j. v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS št. 67/05, 137/07, 88/08, 81/09 in 06/14),  še do 1.6.2017.« 

vam ponujamo možnost naročila informativnih plakAtov velikosti A1. Več naročilu v prilogi. 
Več infromacij: Valentina Kuzma 01 5898 246, GZS ZGIGM.

Strokovna služba GZS ZGIGM.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.