Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: gradiva ReBirth - Uporaba industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu

           


V okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvuReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje so na Gospodarski zbornici Slovenije potekale delavnice

Industrijski odpadki - vir surovin za gradbeništvo
Delavnica je bila namenjena povzročiteljem industrijskih ostankov in odpadkov, kot so žlindre, elektrofiltrski pepeli, livarski peski, sadre, mulji iz čistilnih naprav... in njihovim potencialnim uporabnikom za gradbene namene. Udeleženci so se seznanili z zakonodajnimi zahtevami s področja odpadkov in gradbenih proizvodov, uredbo REACH, postopki pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, kot tudi z možnostmi uporabe materialov iz odpadkov v gradbeništvu. Predstavljeni so bili tudi primeri iz prakse in prednosti uporabe tovrstnih materialov namesto naravnih virov, na primer za zasipe in nasipe, pripravo betona, prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine.

PRAVILNO RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI – breme, odgovornost ali priložnost?
Gradbeni odpadki, kot so beton, opeka, kovina, suhomontažne plošče, izolativni materiali, les, ki nastanejo pri gradnji, vzdrževanju ali rušitvi objektov, predstavljajo pomemben tok odpadkov. Veliko teh odpadkov konča na črnih odlagališčih, kjer obremenjujejo naravo, tla, vode in zdravje ljudi. S pravilnim pristopom, pripravo na rušenje in selektivnim rušenjem, pridobimo ločene gradbene odpadke, ki jih je možno ponovno uporabiti ali predelati. Uporaba gradbenih odpadkov pri gradnji objektov je ena izmed bistvenih značilnosti trajnostnega gradbeništva in ohranjanja naravnih virov. Gradbeništvo je zelo primerno za uporabo recikliranih materialov, saj zahteva velike količine surovin, gradbeni proizvodi iz recikliranih materialov so velikokrat cenejši in imajo enake ali celo boljše lastnosti.

Ozelenitev javnega naročanja – industrijski in gradbeni odpadki v javnem naročanju
V okviru delavnice so udeleženci pridobili več informacij o uredbi o zelenem javnem naročanju, še posebej s področja gradbeništva kot tudi predloge o možnostih vključevanja okoljskih zahtev na področju naročanja izgradnje in obnove cest in cestne infrastrukture. Ključno vlogo pri prehodu v družbo recikliranja lahko odigrajo zlasti občine z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju in spodbujanju bolj zelene gradnje in obnove cest.

Povezava na GRADIVA Z DELAVNIC


Recikliranje industrijskih in gradbenih odpadkov
Partnerji projekta ReBirth smo za vas pripravili video posnetke (za ogled kliknite na VIDEO)
-  Divja odlagališča gradbenih odpadkov - rudniki surovin,
-  Recikliranje gradbenih odpadkov,
-  Črna jeklarska žlindra – odlična surovina za gradnjo cest.


Kako uporabiti agregat iz črne jeklarske žlindre v cestogradnji? 
Odgovor na to in druga vprašanja boste dobili v Priročniku za uporabo agregata iz črne jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh. Priročnik je na voljo - na vpogled in prenos - s klikom na PRIROČNIK.

Podrobnosti o projektu so vam na voljo na Projekt ReBirth.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.