Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Sporočilo SIST: Novosti pri harmoniziranih standardih v podporo direktivam

Spoštovani!

Ali se vam pogosto dogaja, da ne veste, ali vaši proizvodi izpolnjujejo zahteve iz zakonodaje in ali zanj obstajajo harmonizirani standardi?

Morda vedno znova ne veste, kje bi dobili potrebne in ažurne informacije?  
Ponujamo vam brezplačno obveščanje.

Informacijo boste prejeli 1x mesečno po elektronski pošti. Informacija bo zajemala:
a)        nove sezname harmoniziranih standardov ter
b)        novosti o prehodnem obdobju harmoniziranih standardov

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: info@sist.si

 

Obrazložitev:
V direktivah so določene bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolniti, da lahko vstopi na skupni evropski trg, vzpostavljeni so postopki za ugotavljanje skladnosti in uvedeno CE-označevanje. Vse tehnične podrobnosti pa so zapisane v t. i. harmoniziranih evropskih standardih. Za proizvode, ki izpolnjujejo določila teh standardov, se domneva, da izpolnjujejo tudi bistvene zahteve iz direktiv. Slovenski inštitut za standardizacijo, vse harmonizirane standarde v podporo direktivam privzame v sistem slovenske standardizacije.
V uradnem listu EU so objavljeni seznami novo vključenih harmoniziranih standardov v podporo posameznim direktivam.

Na podlagi objavljenih seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, so določeni tudi datumi obveznega začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov.
Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (t.j. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (t.j. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo (CEN, CENELEC ali ETSI) oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

Tako od določenega datuma pri posameznem harmoniziranem standardu, proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", t.j. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso več skladni z zahtevami posameznih direktiv novega pristopa.

Proizvajalci opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvoda ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.


Kontaktna točka SIST
tel: 01/478-3068

 


              Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska 152, Ljubljana; tel.: 01 478 3068
STANDARDI SO POVSOD OKOLI NAS


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.