Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Vabilo k sodelovanju z GZS Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala

 Spoštovani,

verjamemo, da kot predstavnik podjetja, ki posluje v gradbeništvu niste zadovoljni s pogoji poslovanja, kot ga gradbenim podjetjem omogoča slovensko poslovno okolje. Gradbeništvo v Sloveniji nosi najtežje breme krize ne le zaradi ogromnega upada trga ampak tudi zaradi izjemno neurejenih razmer v slovenskem poslovnem okolju, kjer domača gradbena podjetja opravijo 90% svojega posla.

Obseg poslov na trgu je povsem nepredvidljiv, cene izjemno nizke, pogoji za poslovanje z javnimi naročniki, ki predstavljajo največji del trga za podjetja, so vse manj vzdržni. Pogodbena tveganja, ki jih javni naročniki praktično v celoti prenašajo na gradbene izvajalce in ti naprej po verigi do podizvajalcev in dobaviteljev uničujoče delujejo na nujno potrebno poslovno zaupanje med sodelujočimi podjetji v izvajalskih verigah.

Kljub ogromnemu upadu gradbeništvo ostaja največja posamezna gospodarska panoga v Sloveniji. V gradbeništvu je preko 50.000 zaposlenih, ki ustvari letno skoraj 4,7 milijarde € prometa in skoraj 1,2 milijarde € dodane vrednosti. Ko temu dodamo še industrijo gradbenega materiala pa to znese 5,3 milijarde € prometa, 1,36 milijarde € dodane vrednosti in skoraj 60.000 zaposlenih. Toda naš glas se tako na vladi, kot v javnosti preslabo sliši. 

Za to pa moramo odgovornost prevzeti vsi skupaj in vsak zase. Kljub temu, da slovenski gradbeniki svoje kolege vidimo predvsem kot konkurente in mnogo manj kot tiste s katerimi delimo podobno usodo, moramo, ko gre za skupni interes odločneje stopiti skupaj.

Na ZGIGM si še posebej prizadevamo za:

·ureditev poslovnega okolja v slovenskem gradbeništvu na nivo najbolj urejenih držav EU,
·normalne pogoje javnega naročanja (kvalitetno tehnična dokumentacija, normalen obseg  bančnih garancij,   izločanje neobičajno nizkih ponudb),
·uvedbo uravnoteženih pogodb med naročniki in izvajalci (FIDIC pogodbe),
·učinkovitejše razreševanje pogodbenih sporov (gospodarska arbitraža namesto sodišč).
·boljše sodelovanje bank z gradbeništvom.

Vabimo Vas, da se vključite v našo Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in podprete naša skupna prizadevanja za izboljšanje poslovanja gradbenih podjetij v Sloveniji. S tem boste tudi sami pripomogli k uspešnejši promociji in zaščiti naših skupnih interesov v času daleč najbolj zahtevnih razmer s katerimi se sooča slovensko gradbeništvo in tako zagotovili tudi Vašemu podjetju perspektivo za uspešen razvoj in rast.

Ob tej priložnosti vas tudi promocijsko vabimo na PRAKTIČNO BREZPLAČNO DELAVNICO: DDV pri storitvah gradnje in nova obdavčitev nepremičnin v letu 2014, 25. novembra 2013, v ponedeljek, 14.30 – 17.00, dvorana »c«, GZS, Ljubljana.

mag. Jože Renar, Direktor, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala


CELOTEN DOPIS NOVIM ČLANOM


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.