Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Poziv k predložitvi ponudb za izvedbo strokovnega predavanja na temo obdavčitve za potrebe projekta PROFILI

Naročnik GZS ZGIGM, projektni partner v čezmejnem projektu PROFILI (ITA-SLO), poziva kompetetne predavaljenj-specialiste strokovnjake, ki se ukvarjajo
S PODROČJEM JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN PROJEKTI IZGRADNJE TER OBDAVČITIVJO STORITEV GRADNJE IN OBDAVIČTIVIJO NEPREMIČNIN
k predložitvi pisnih ponudb za pripravo strokovnega dogodka, 3. regionalne skupine, po predlagani tematiki spodaj. 

MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: reference in dokazila o izkušnjah. Reference presoja naročnik po svoji presoji nedovisno in sicer po posvetu z zaposlenimi na GZS, ki delajo na projektu PROFILI, ki se bodo samostojno odločili ali predloženo ima dodano vrednost za rezultate projekta PROFILI in pomaga k uspešnejši uresničitvi ciljev projekta v delovnem sklopu št. 4 projekta PROFILI. 

Okviren naslov dogodka:
PRAKTIČNA BREZPLAČNA DELAVNICA: DDV pri storitvah gradnje in nova obdavčitev nepremičnin v letu 2014, 
25. november 2013, ponedeljek, GZS, Ljubljana

Nakup in prodaja nepremičnin (45 min)

 • obdavčitev nakupa/prodaje nepremičnin z vidika DDV in DPN
 • kdaj nastane obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV
 • pravica do odbitka DDV ob nakupu nepremičnine (kdaj ja in kdaj ne)
 • kasnejši morebitni popravki odbitka DDV (kaj pazimo)
 • DDV vidik finančnega in operativnega najema nepremičnin

Storitve gradnje (45 min)

 • javno zasebno partnerstvo, investicije in koncesije (kateri davki in kdaj)
 • uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1
 • zapleti pri obrnjeni davčni obveznosti (direktna plačila podizvajalcem in posledice za glavne izvajalce)
 • slovensko podjetje gradi v tujini (na kaj smo pozorni)
 • tuja pravna oseba gradi za nas v Sloveniji

Nova obdavčitev nepremičnin v letu 2014 (45 min)

 • predlog novega Zakona o davku na nepremičnine
 • davek na nepremično premoženje večje vrednosti

RAZPRAVA: Vprašanja in odgovori na vprašanja udeležencev (30 min)

 

GZS ZGIGM vabi in poziva vse domače zainteresirane ponudnike z zahtevanimi referencami, da naročniku skladno s pozivom oddajo PISNO PONUDBO kadarkoli v naslednjih mesecih izvajanja projekta PROFILI do vključno dne 16.10.2013:

 • po pošti na naslov:
  Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala  - ZGIGM
  Valentina Kuzma
  Dimičeva 13 
  1504 Ljubljana
 • na e-naslov: zgigm@gzs.si ali valentina.kuzma@gzs.si.
 • na fax.: 01 5898 100.

  Dodatne informacije o razpisanem pozivu za potrebe projekta PROFILI:
  Valentina Kuzma, T: + 386 1 5898 246, valentina.kuzma@gzs.si

 OPIS IN POVZETEK PROJEKTA PROFILI

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.