Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: ReBirth - Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki: breme, odgovornost ali priložnost?

 

           

Delavnica

Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki:  breme, odgovornost ali priložnost?

torek, 11. junija 2013 ob 9.30 uri

 dvorana c, I. nadstropje, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Spoštovani!

Gradbeni odpadki so eden največjih odpadnih tokov v Sloveniji. Veliko teh odpadkov konča na črnih odlagališčih, kjer obremenjujejo naravo, tla, vode in zdravje ljudi. S pravilnim pristopom, pripravo na rušenje in selektivnim rušenjem, pridobimo ločene gradbene odpadke (beton, opeko, les, kovine ...), ki jih je možno ponovno uporabiti ali predelati.      

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, na kateri boste spoznali, kako pristopiti k rušenju objektov, kakšne so obveznosti in odgovornosti investitorjev in projektantov, kako pripraviti projektno dokumentacijo in načrte gospodarjenja z gradbenimi odpadki, kako poteka rušenje in kakšne so možnosti reciklaže in uporabe recikliranih materialov.

Delavnica je namenjena vsem, ki se neposredno ali posredno srečujete s problematiko gradbenih odpadkov, še zlasti pa projektantom in investitorjem v gospodarstvu in javni upravi.

Program: 

9.00 – 9.30

REGISTRACIJA

 

9.30 – 9.45

Uvodni pozdrav, predstavitev udeležencev

 

9.45 - 10.30

Od odpadkov do gradbenih proizvodov

  • zakonodaja o odpadkih, kdaj odpadki niso več odpadki 
  • zakonodaja o gradbenih proizvodih: izjava o lastnostih, ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 

 

Janja Leban, GZS
dr. Alenka Mauko, ZAG

10.30 - 11.40

Priprava na rušenje:

  • načrt rušenja, načrt gospodarjenja z odpadki, dovoljenja
  • evidenčni listi - IS odpadki
  • odgovornost projektanta, investitorja, izvajalca del

Mirko Šprinzer, PKG

11.40 - 12.00 ODMOR  

12.00 – 12.30

Priprava na rušenje - nadaljevanje

  • primeri iz prakse: priprava projektne dokumentacije in načrtov gospodarjenja z odpadki 

Mirko Šprinzer, PKG

12.30 – 13.30

Selektivno rušenje:

  • potek, postopki (stroji, organizacija)
  • možnosti predelave in uporabe
  • finančni vidik

Zvonko Cotič, Structum

13.30 – 13.40

ODMOR

 

13.40 - 14.10

Reciklirani agregati – lastnosti in uporabnost

dr. Ana Mladenovič, ZAG

14.10 – 14.40

Inšpekcijski nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki

mag. Jana Miklavčič, Inšpekcija za okolje in naravo

- 15.00

Zaključek

 

Delavnico organiziramo v okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Obveščamo vas, da zaradi zasedenosti mest ne sprejemamo novih prijav. VABIMO VAS, da se nam pridružite na ponovitvi delavnice, ki bo potekala 25. septembra 2013.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.