Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Poziv k sodelovanju na 1. nacionalni fokusni skupini dne 11.6.2013 na GZS na temo PRAVNI PREGLED ZAKONODAJNEGA OKVIRA PROJEKTOV PO MODELU javno zasebnega partnerstva

Naročnik GZS ZGIGM, projektni partner v projektu PROFILI, poziva širšo strokovno javnost, ki se ukvarja S PRAVNIM DELOM TEMATIKE JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO IN PROJEKTI IZGRADNJE, k predložitvi pisnih ponudb za sodelovanje na 1. nacionalni fokusni skupini kot 2* 45 min predavanj udeležencem, ki bo potekalo dne 11.6.2013 v Ljubljani, na GZS. Javni brezplačen dogodek bo predstavljal različne tematike, ki jih je treba poznati, ko se naročnik odloča za izgradnjo po modelu javno-zasebnega partnerstva. Dogodek je organiziran in sofinanciran v okviru projekta PROFILI.

MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: prepozaven, ugleden in uveljavljen pravni strokovnjak z izkušnjami iz podobnih  panožnih javnih dogodkov in sodelovanja na podobnih tematskih dogodkih. Reference in izbor presoja naročnik po svoji presoji neodvisno in sicer po posvetu z zaposlenimi na GZS, ki delajo na projektu PROFILI, ki se bodo samostojno odločili ali ponudnik ustreza in zagotovil dodatno vrednost dogodku PROFILI in pomagal k uspešnejši uresničitvi ciljev projekta v delovnem sklopu št. 4 projekta PROFILI. Ponudnik mora biti vešč javnega nastopanja.
 

GZS ZGIGM vabi in poziva vse domače in tuje (italijanske) zainteresirane ponudnike-strokovnjake, da naročniku skladno s pozivom oddajo PISNO PONUDBO kadarkoli v naslednjih mesecih izvajanja projekta PROFILI do vključno dne 27.5.2013:

 • po pošti na naslov:
  Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala  - ZGIGM
  Dimičeva 13 
  1504 Ljubljana
 • na e-naslov: zgigm@gzs.si ali valentina.smrkolj@gzs.si.
 • na fax.: 01 5898 100.

  Dodatne informacije o razpisanem pozivu za potrebe projekta PROFILI:
  Valentina Smrkolj, T: + 386 1 5898 246, valentina.smrkolj@gzs.si

 OPIS IN POVZETEK PROJEKTA PROFILI

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.