Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Rok za oddajo pripomb na NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2013-2022 se bliža!

Rok za oddajo pripomb na osnutek besedila NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2013-2022 v času javne obravnave se izteče dne 25. maja 2013. Do prejetih pripomb bo MZIP zavzel stališče in oblikoval končno besedilo NSP, s ključnimi deležniki bodo po potrebi opravljeni razgovori, potrditev zapisanih usmeritev pa bomo preverili tudi na Stanovanjskem svetu.

Vaše cenjene pripombe, komentarje in predloge posredujete na e-naslov GZS ZGIGM: zgigm@gzs.si do 17.5.2013.

Ozadje teme:

MZIP je v javno obravnavo posredoval osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 (NSP), pripravljen na podlagi Stanovanjskega zakona. NSP predstavlja drugo generacijo dokumenta, s katerim država prispeva k doseganju ciljev, določenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih. Dokument, ki izhaja iz splošnih razvojnih usmeritev države in ugotovitev iz analiz obstoječega stanja stanovanjske oskrbe, bo zagotovil pogoje za izboljšanje razmer pri reševanju stanovanjskega problema različnih ciljnih skupin.

NSP je sestavljen iz dveh dokumentov, Nacionalnega stanovanjskega programa 2013 – 2022 in Stanovanjske problematike v Sloveniji - analitskega spremljajočega dokumenta. Pri pripravi osnutka NSP so bile upoštevane pobude relevantnih resorjev in deležnikov: Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Stanovanjskega sklada RS javnega sklada, Združenja lastnikov nepremičnin v Sloveniji, Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja najemnikov Slovenije. Gradivo še ni popolnoma dodelano in ga bo MZIP v času javne obravnave še izboljšal, predvsem v delu, kjer širši družbeni konsenz še ni jasno izražen in v delu, ki je vezan na finančne posledice uveljavitve programa.

Več: http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/stanovanja/nacionalni_stanovanjski_program_2013_2022/.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.