Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Poslovanje panoge gradbeništvo v državah EU (indeksi) - pregled

Pripravili smo graf indeksov vrednosti opravljenih del za države EU in sicer tekoči mesec/isti mesec preteklega leta, torej statistiko, ki ponazarja koliko se je vrednost opravljenih del (v gradbeni panogi) zmanjšala glede na enako obdobje preteklega leta. V Sloveniji je glede na EU statistične raziskave opazen izrazito negativen trend poslovanja v panogi gradbeništvo že daljše obdobje!

Vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teiis500&plugin=0 

 

 

 

Gradbene iskrice, Gradbeništvo v EU27

Datum 28.2.2013.

Gradbeništvo v državah z evrom in v EU27

Desezonirana vrednost gradbenih del, ki vključuje stavbe in gradbene inženirske objekte, se je v decembru 2012 v primerjavi z predhodnim mesecem znižala medletno v državah z evrom za 1,7% in za 2,7% v državah EU27.

V primerjavi z decembrom 2011 je vrednost gradbenih del decembra 2012 padla v državah z evrom za 4,8%, v državah EU27 za 8,5%.

V primerjavi z letom 2011 se je povprečni indeks gradbenih del znižal za 5,4% v državah z evrom in za 5,8% v državah EU27.

Med državami, katerih podatki o vrednosti gradbenih del so znani za mesec december 2012 in jih primerjamo z predhodnim mesecem se je proizvodnja zmanjšala v 6 in povečala v 8 državah. Največje zmanjšanje je bilo doseženo v Bolgariji (-10,3%), Poljski (-10,1%), Nemčiji (-8,9 %) in največje povečanje v Sloveniji (+7,2%), Madžarski (+3,4%) in Švedski (+3,3%).

Med državami, katerih podatki o vrednosti gradbenih del so znani za mesec december 2012 in jih primerjamo z mesecem decembrom 2011 se je proizvodnja zmanjšala v 12 in povečala v 2 državah. Največje zmanjšanje je bilo doseženo v Poljski (-23,7%), Portugalski (-18,2%), Bolgariji (-15,1%) in Veliki Britaniji (-15,0%) in največje povečanje v Švedski (+5,2%) in Španiji (+4,5%).

Če primerjamo december 2012 z predhodnim mesecem (desez.) je vrednost gradbenih del v državah z evrom nižja za 1,7% in v državah EU27 za 2,7%, v Sloveniji višja za 7,2%.

Če primerjamo 4. četrtletje 2012 z predhodnim četrtletjem (medletno) je vrednost gradbenih del prilagojena številu delovnih dni v državah z evrom padla za 1,6% in v državah EU27 za 1,5%, v Sloveniji za 9,7%, največ med vsemi državami EU27.

Če primerjamo december 2012 z istim mesecem predhodnega leta je vrednost gradbenih del prilagojena številu delovnih dni v državah z evrom nižja za 4,8% in v državah EU27 za 8,5%, v Sloveniji za 13,6%.

Če primerjamo 4. četrtletje 2012 z istim četrtletjem predhodnega leta je vrednost gradbenih del, prilagojena številu delovnih dni v državah z evrom padla za 4,8% in v državah EU27 za 6,1%, v Sloveniji za 20,5%, največ med vsemi državami EU27.

Če primerjamo decembrski mesečni indeks 2012 z povprečjem leta 2005 jedesezonirana vrednost gradbenih del v državah z evrom padla za 19,9%in v državah EU27 za 15,7%, v Sloveniji za 39,3%.

Če primerjamo indeks 4. četrtletja 2012 z povprečjem leta 2005 je vrednost gradbenih del prilagojena številu delovnih dni v državah z evrom padla za 22,0% in v državah EU27 za 16,4%, v Sloveniji za 43,9%.

Vir: EUROSTAT 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.