Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Odmevi in gradivo z delavnice: Ureditev javnih naročil v luči varnosti za izvajalce, podizvajalce in zaposlene v podjetjih- 24.1.2013, Celje

GZS Zbornica gradbeništva in IGM je v okviru projekta SODICO z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov Celje na Šolskem centru Celje uspešno v okviru projekta SODICO izvedla delavnico Ureditev javnih naročil v luči varnosti za izvajalce, podizvajalce in zaposlene v podjetjih in podnaslovom Nacionalna predstavitev projektnih rezultatov intervjujev v podjetjih in zasnove paritetnega socialnega sklada v gradbeništvu za delodajalce v Sloveniji.

 

Cilj delavnice je bil prispevati k urejanju razmer v eni izmed najpomembnejših panog gospodarstva, v gradbeništvu

Ob poplavah preteklega leta in ogromnih sredstvih iz EU za nizkoenergijsko sanacijo stavb ter drugih napovedanih investicij si lahko zastavljamo vprašanja, kdo bo:

  • saniral plazove, nasipe, poškodovane ceste, mostove, struge …,
  • obnovil poškodovane stavbe,
  • izvedel protipoplavne ukrepe,
  • pripravil projekte in dokumentacijo,
  • odločal o vplivih na okolje,
  • energetsko obnovil naše stavbe

Gradbeništvo je v vsaki državi nujno potrebno, ker gradbenih objektov povečini ne moremo uvoziti. Države zato to panogo skrbno varujejo kot najpomembnejših za nacionalno gospodarstvo in kot panogo, v kateri se obračajo izjemno visoki zneski!

V Sloveniji smo v preteklih letih navkljub omenjenemu pomenu gradbene panoge po svetu le –to skoraj uničili in jo osiromašili do te mere, da je v medijih in splošni javnosti zaznamovana kot nepoštena, etično sporna in izkoriščevalska. Vsled omenjenemu je Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja in Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov povabila GZS Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala, da predstavi mednarodni projekt SODICO, ki v državah Slovenija, Bolgarija, Madžarska in na Hrvaškem raziskuje možnost uvedbe primernega koncepta paritetnih socialnih skladov v panogi Paritetne sklade ustanavljajo in upravljajo socialni partnerji, nacionalni predstavniki delodajalcev in delojemalcev, saj so vplačniki v sklad tako podjetja kot zaposleni. Za posamezno panogo (npr. gradbeništvo) se lahko ustanovi več po namenu različnih skladov. Z njimi se nadomešča vlogo socialne države, kot jo za nekatera področja poznamo v Sloveniji, a kljub temu, to še zdaleč ni dobro urejeno in so možnosti za izboljšave. Skladi so v tujini večinoma ustanovljeni na prostovoljnem članstvu in pokrivajood 30 – 80 % podjetij in zaposlenih v (gradbeni) panogi.

Na delavnici je najprej direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), mag. Jože Renar, udeležence delavnice seznanil z aktualnimi razmerami v gradbeni panogi, aktivnostmi zbornice v zadnjem času, predstavljen je bil pomen in namen ustanovitve paritetnih skladov in njihova vloga v drugih državah EU. Nadaljevala sta Oskar Komac, sekretar sindikata delavcev gradbenih dejavnosti, in Valentina Smrkolj, svetovalka GZS ZGIGM, ki sta udeležence dogodka seznanila z rezultati in odzivi iz gradbenih podjetij glede opravljene intervjuje o potrebi in možnostih ustanovitve skladov za gradbeno panogo v Sloveniji. V drugem delu delavnice sta Aleš Avbreht, iz odvetniške pisarne Avbreht, Zajc & Partnerji, ter pravna svetovalka GZS, Metka Penko Natlačen, predstavila možnosti nove ureditve in sprememb zakonskega okvira področja javnih naročil v EU in Sloveniji in nakazala rešitve v smislu sprememb v ureditvi kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost z vplivom članstva v paritetnem skladu, ureditve s kolektivnim sporazumom, z ustanovnim aktom, z navadno pogodbo civilnega prava ali morda kar z zakonom.

Na delavnici so predavatelji in udeleženci delavnice (prek 30), predstavniki gradbenih podjetij, javnih naročnikov, zaposlenih v gradbenih podjetjih in brezposelni zaradi insolventnosti gradbenih podjetij nanizali

  • številne primere anomalij in možnih hitrih in učinkovitih izboljšav v zakonodaji javnih naročil in v sklepanju gradbenih pogodb z javnimi naročniki;
  • prakse, ko realnih cen izvedbe objekta nihče več ne izračunava ampak zgolj ocenjuje, razlike v ponudbah so do 50%, kar je skrajno nenormalno, enotnih popisov tudi ne, kaj šele enotne baze podatkov cen za material, storitve ipd….;
  • ko paritetni skladi lahko hitro uredijo in izboljšajo določene problematične razmere v panogi (primer: Romunija); paritetni skladi imajo v zahodno evropskih državah tudi dolgo zgodovino, obstajajo že več kot . 100 let npr. v Nemčiji, v Veliki Britaniji več kot 50 let , podjetja in zaposleni pa v njih vidijo svoj interes in ugodnosti;

Iz vseh predstavitev in razprave lahko strnemo, da je razmere v gradbeništvu treba nujno urediti, panogo ponovno organizirati in regulirati in ji vrniti pomen in ugled v gospodarstvu ter podjetjem, ki so še preostala omogočiti poslovanje, rast in razvoj ter obstoj kot je to praksa v drugih evropskih državah.

Fotoutrinki z dogodka: 


Predavatelji: od leve proti desni Oskar Komac, Valentina Smrkolj, Metka Penko-Natlačen, Irena Posavec, Jože Renar; na sliki žal manjka g. Aleš Avbreht


Udeleženci dogodka


Udeleženci dogodka

Foto: ZGIGM (Smrkolj)

Gradivo z dogodka je dosegljivo tukaj:

Aktualne razmere v panogi gradbeništvo in odziv ter aktivnosti GZS ZGIGM

Predstavitev paritetnih skladov in pomena za gradbeno panogo

mag. Jože Renar, GZS ZGIGM -direktor

Nacionalna predstavitev rezultatov projektnih intervjujev v podjetjih s predstavniki uprave podjetja in predstavniki delavcev

Oskar Komac, SDGD-sekretar

Valentina Smrkolj, GZS ZGIGM-samostojna svetovalka

Ureditev javnih naročil v luči varnosti za izvajalce, podizvajalce in zaposlene v podjetjih in pregled možnosti implementacije članstva v paritetnih skladov kot enega od možnosti za izbor ponudnika v razpisni dokumentaciji po veljavni zakonodaji

Aleš Avbreht, partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji

Predstavitev možnosti sprememb kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost v smislu zasnove paritetnih skladov za to dejavnost

Metka-Penko Natlačen, GZS- 

Pravna služba-samostojna  pravna svetovalka

  

Dogodek je delno sofinanciran iz sredstev Evropske komisije,

DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.
  


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.