Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Poziv k predložitvi strokovnih prispevkov dobrih praks v projektih izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva

Naročnik GZS ZGIGM, projektni partner v projektu PROFILI, poziva širšo strokovno javnost, ki se ukvarja S PODROČJEM JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN PROJEKTI IZGRADNJE k predložitvi pisnih ponudb za pripravo strokovnih avtorskih prispevkov-dobrih praks, ki bi jih naročnik lahko vključil v priročnik dobrih praks, ki nastaja v okviru projekta PROFILI, ki ima trenutno poglavja kot je navedeno v nadaljevanju:

MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: reference in dokazila o izkušnjah, navedba avtorskih prispevkov v publikacijah in javnih dogodkih. Reference presoja naročnik po svoji presoji nedovisno in sicer po posvetu z zaposlenimi, ki delajo na projektu PROFILI, ki se bodo samostojno odločili ali predloženo ima dodano vrednost za rezultate projekta PROFILI in pomaga k uspešnejši uresničitvi ciljev projekta v delovnem sklopu št. 4 projekta PROFILI.
 
UVODNIK

 • Opis projekta PROFILI

   1.1. Namen, cilji  in rezultati projekta PROFILI

 • Komu je namenjen priročnik

 • Primerjava gradbenih trgov in kazalnikov poslovanja, strukture in števila podjetij in obsega investicij v državi Sloveniji in v Italiji v regijah (deželah) Furlanija Julijska krajina, Veneto in Emilia-Romagna

 • Pregled zakonskega okvira v Sloveniji in Italiji na področju projektov izgradnje po modelu javno zasebnega partnerstva

 • Statistični podatki in kazalniki o projektih izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji in prek javnih naročil storitev gradenj 

 • Preveritev in predstavitev trenutnih razmer interesa javnega sektorja  v Sloveniji in Italiji po investicijah izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva
  • Predstavitev metodologije fokusnih skupin
  • Namen fokusnih skupin v projektu Profili
  • Ugotovitve in povzetki z lokalnih fokusnih skupin v okviru projekta Profili
  • Ugotovitve in povzetki z regionalnih fokusnih skupin v okviru projekta Profili
  • Ugotovitve in povzetki z nacionalnih fokusnih skupin v okviru projekta Profili
  • Uporaba delavnice upravljanja tveganj (fokusne skupine) pri gradbenih projektih: Študija primera iz tujine
  • Kaj je dobra praksa in prenos dobrih praks
  • Izzivi prihodnjih praks na področju projektov po modelu JZP
  • Določitev najboljših praks in zbir priporočil strokovnjakov in kompetentnih oseb za izboljšanje prakse na področju izgradnje projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji in v Italiji

    7.1.                Ekonomičnosti projektov

   7.2.                 Dobre prakse s področja načrtovanja  in izvedbe

   7.3.                 Upravljanja procesov načrtovanja in izvedbe v slovenskem poslovnem okolju

   7.4.                 Gradnja objektov in njen vpliv na upravljanje objektov v življenjski dobi

   7.5.                 Spremljanje pri snovanju in uresničevanju strateških usmeritev ter doseganju poslovnih ciljev

   7.6.                 Vloga nacionalnih javnih ustanov pri pospeševanju projektov izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva

  • Pregled ključnih organizacij s kontakti, ki so povezane z javno-zasebnim partnerstvom v Sloveniji in Italiji

 •            Ministrstva in združenja občin
 •           Panožne zbornice in združenja
 •           Zasebni inštituti
 •           Regijske in lokalne razvojne agencije
 •           Finančne institucije
 •           Raziskovalne in izobraževalne javne institucije         
 •           Lokalne energetske agencije
 • Predstavitev čezmejne platforme in uporabe podatkov za javni in zasebni sektor
 • Uporabni rezultati drugih čezmejnih projektov Italija Slovenija 2007-2013
 • Tuji priročniki dobrih praks: Priročniki EPEC
 • Predstavitev projektnih partnerjev


  GZS ZGIGM vabi in poziva vse domače in tuje zainteresirane ponudnike, da naročniku skladno s pozivom oddajo PISNO PONUDBO kadarkoli v naslednjih mesecih izvajanja projekta PROFILI do vključno dne 28.2.2014:

  po pošti na naslov:
  Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala  - ZGIGM
  Valentina Kuzma
  Dimičeva 13 
  1504 Ljubljana

 OPIS IN POVZETEK PROJEKTA PROFILI

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.