Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Posvet: Srednje strokovno in poklicno izobraževanje ter usposabljanje za potrebe gradbene dejavnosti, stanje in izzivi v prihodnosti, 21.2.2013

 Posvet z okroglo mizo

GZS, dvorana A, Dimičeva13, Ljubljana,
četrtek 21. 2. 2013


Podnaslov:
Zasnove paritetnega sklada za poklicno usposabljanje in izobraževanje v gradbeništvu v Sloveniji

 

Za poklicno usposabljanje in izobraževanje v gradbeništvu je zanimanje tako dijakov, zaposlenih kot delodajalcev z nastopom krize v slovenskem gospodarskem prostoru izjemno upadlo. To stanje traja že četrto leto in posledice bomo Sloveniji občutili še dolgo potem, ko bo kriza mimo. Posledice se bodo kazale v nacionalnem gospodarstvu kot trajno izgubljena delovna mesta tako neposredno v gradbeništvu in z njim povezanih dejavnostih, kot posredno v mnogih panogah gospodarstva. Zato si na GZS ZGIGM prizadevamo, da v Sloveniji zagotovimo prijaznejše delovno in širše poslovno okolje za zaposlene v gradbeništvu in se pri tem oziramo za praksami, ki so jih vzpostavili v uspešnejših gospodarskih okoljih z uvedbo paritetnih skladov.

Posvet pripravljamo v okviru mednarodnega projekta SODICO, v katerem slovenski partnerji preverjamo primernost in način zasnove paritetnih socialnih skladov za določene namene oziroma skladno s potrebami v gradbeni panogi.
 

Okvirni program:

9.00-
9.05

Uvodni pozdrav in nagovor udeležencev posveta

Alenka Avberšek,
Izvršna direktorica za zakonodajo in politike pri GZS

9.05-9.15

Aktualne razmere v panogi gradbeništvo, odziv ter aktivnosti GZS ZGIGM, perspektive v gradbeništvu

mag. Jože Renar,
direktor GZS ZGIGM

9.15-
9.30

Pregled statistik za obdobje 2008-2012 o potrebah trga dela kot jih beleži Zavod za zaposlovanje za panogo gradbeništvo ter statistike in trendi zaposljivosti gradbenih delavcev. Vzroki in rešitve ZZRS za neravnotežje?

mag. Dorotea Verša Paić,
svetnik,
Zavod za zaposlovanje RS

9.30-9.45

Uresničevanje ciljev razvoja trga dela in politike zaposlovanja, ki temelji na Evropski strategiji zaposlovanja
So politiko zaposlovanja doma in v tujini, uveljavljanje poklicnih standardov in izobraževanje odraslih dosegli svoj namen?

Damjana Košir,
generalna direktorica Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ

9.45-10.15

Potrebe po gradbenem kadru v podjetjih v zadnjih letih, izkušnje z kadrom, ki zaključi izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje usposabljanja kadrov v podjetjih

Ožbej Marc,
Skupina Primorje
Marija Jurekič,
vodja spl.sektorja, Kovinotehna MKI d.o.o.

10.15-10.30

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, problemi, izkušnje iz preteklosti, dobre prakse v Sloveniji

Irena Posavec,
Skupnost srednjih gradbenih šol Slovenije

10.30-10.45

SGZ aktivnosti vezane na projekt vzpostavitve portala za izmenjavo delovnih praks
Izkušnje z mobilnostjo zaposlenih, ter zlasti mladih

mag. Marine Einspieler-Siegert, 
direktorica
Maria Škof,
podpredsednica
Slovenska Gospodarska zveza

10.45-11.00

Odmor z okrepčilom

 

11.00-11.15

Srednješolsko poklicno in tehnično izobraževanje, problemi, izkušnje iz preteklosti, dobre prakse v Avstriji

Prof. Arch. Dipl.-Ing. Thoralf FERCHER,
Višja tehniška šola iz Beljaka

11.15-
11.30

Izzivi in izkušnje vzpodbujanja izobraževanja in usposabljanja gradbenih kadrov v Avstriji

mag. Matthias Wohlgemuth,

pravni svetovalec
Avstrijska gospodarska zbornica (WKÖ Bau)

11.30-11.45

Skrb za delovna mesta v Sloveniji, kako in na kakšen način jih povečevati ter v katerih panogah še sploh

Oskar Komac,
Sekretar SDGD, ZSSS

11.45-12.00

Predstavitev možnosti sprememb kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost v smislu zasnove paritetnih skladov za to dejavnost 

Metka-Penko Natlačen,
samostojna  pravna svetovalka
GZS-Pravna služba

12.00-12.15

Pregled možnosti in prednosti implementacije članstva v paritetnih skladih kot enega od pogojev za izbor ponudnika v razpisni dokumentaciji po veljavni zakonodaji

Aleš Avbreht,
odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji

12.15-12.30

Presek stanja v panogi na področju izobraževanja v zadnjih letih in vizija za prihodnja leta dr. Jurij Šink,
generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
MIZKŠ

12.30-
13.00

Razprava in oblikovanje zaključkov

Vabljeni predstavniki MGRT, MF, MZIP

13.00-…

POGOSTITEV in mreženje udeležencev

 

Simultano prevajanje za udeležence zagotovljeno!
Moderator
: Oskar Komac 

Informacije in dodatna pojasnila:
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri Valentini Smrkolj, GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, telefon: 01 5898 246, e-naslov:valentina.smrkolj@gzs.si

Prijave in odjave:
Kotizacije ni! Okvirne prijave sprejemamo (30 mest) do zapolnitve mest: valentina.smrkolj@gzs.si.

Dostop do dogodka ter parkiranje:
-LPP prevoz: št. 6, 8, 20
-Osebni prevoz: parkiranje za udeležence je brezplačno zagotovljeno v 1. kleti GZS oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Vabljeni:
Vabljeni predstavniki podjetij iz panoge gradbeništvo, predstavniki javnega sektorja, javni naročniki storitev gradenj ter ostali zainteresirani.

Več o dogodku: www.gzs.si/zgigm , www.sdgd.si

Več o paritetnih socialnih skladih za panogo gradbeništvo http://www.paritarian-funds-construction.eu/ in http://sodico.gzs.si.

Vabljeni!

Dogodek je delno sofinanciran iz sredstev Evropske komisije,

DG zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.


 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.