Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: GZS ZGIGM vodi pomemben evropski projekt o socialnem dialogu v panogi gradbeništvo

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala po uspehu v letu 2012 na razpisu Evropske komisije že aktivno vodi projekt Post-crisis Social Dialogue in the Construction Sector (SoDiCo), v katerem bo s Sindikatom delavcev gradbenega sektorja, nacionalnimi panožnimi delodajalskimi organizacijami in sindikati iz Hrvaške, Bolgarije, Madžarske, Avstrije in Belgije (evropskih krovnih panožnih delodajalskih organizacij-FIEC in sindikatov-EFBWW) med drugim zasnovala primeren koncept paritetnih socialnih skladov v posameznih državah. 

Paritetne sklade, ki so uveljavljeni v večini zahodnoevropskih držav, ustanavljajo, vanje vplačujejo in upravljajo socialni partnerji sami in igrajo komplementarno vlogo obstoječim državnih strukturam za izboljševanje položaja zaposlenih in podjetij. V gradbeništvu jih ločimo na tri ključna področja: zdravje in varnost pri delu, poklicno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter področje dela in zaposlovanja v panogi, t.j. insolventnost, stečajni postopki, prisilne poravnave, odpravnine zaposlenim, plačilo odsotnosti delavcev med prazniki, nadomestilo plač zaposlenim v času slabega vremena in povrnitev dela stroškov gradbenim podjetjem zaradi nastale škode zaradi ustavitve in podaljšanja izvedbe del, nadomestila svojcem v primeru smrti zaposlenih in dodatno pokojninsko zavarovanje. Več na spletni strani projekta: sodico.gzs.si.


Gradbena podjetja  ste vabljena, da aktivno sodelujete v projektu in poveste kateri izmed možnih vsebin paritetnega sklada bi bili primerni v trenutnih razmerah in zaostreni situaciji v gradbeni panogi v Sloveniji!

Namen projekta SODICO (Po krizni socialni dialog v panogi gradbeništvo) je izvedeti več o dobrih strategijah in rešitvah v drugih državah članicah EU, kjer se prav tako srečujejo z zaostreno situacijo v poslovanju panoge gradbeništvo. Ključni cilj projekta je prilagoditev in prenova socialnega dialoga v gradbenem sektorju vsled spremembam pri zaposlovanju in delu.

Kaj so paritetni socialni skladi?


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.