Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: S posveta: Izobraževanje in kadri v gradbeništvu, sejem Megra 2012

Z DOGODKA: Posvet - Izobraževanje in kadri v gradbeništvu

Povzetek posveta

V petek, 30. 3. 2012, je v sklopu obsejemskega strokovnega programa sejma Megra 2012 potekal posvet naslovom  Izobraževanje in kadri v gradbeni panogi in podnaslovom Trendi poklicnega in strokovnega, ki sta ga organizirali Skupnost gradbenih šol Slovenije in GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
Na dan izobraževanja izobraževalne ustanove skupaj z različnimi institucijami oziroma predstavniki ministrstva tradicionalno organizirajo posvet ali okroglo mizo o spremembah in problematiki poklicnega izobraževanja, zaposlovanju, trgu dela, razmerah v gradbeni panogi na področju izobraževanja in kadrov v gradbeništvu.

Letošnjega posveta so se udeležili predstavniki vseh institucij, ki pomembno vplivajo na izobraževanje. V uvodu so na kratko predstavili problematiko, zaskrbljujočo statistiko na področju poklicnega izobraževanja, trende in napovedi za bližnjo prihodnost, različne aktivnosti, ki jih izvajajo in bi jih morda še dodatno morali ali pa so če-te zaznane, evidentirane so bile potrebe po kadru na Zavodu za zaposlovanje, statistični povzetek zaposlitev v panogi gradbeništvu in značilnosti "gradbenih delavcev na zavodu za zaposlovanje iz gradbene panoge".

V diskusiji pa so se ustavili predvsem pri naslednjih vprašanjih:

  • Koliko in kakšne kadre bomo potrebovali v gradbeništvu v prihodnosti?
  • Ali naj se šole še trudijo s promocijo poklicev zidar, tesar, … ? Ali bodo to le kadri iz tujine?
  • Ali lahko računamo na pomoč delodajalcev oziroma njihovih pooblaščenih institucij (zbornice, združenja, interesna združenja - grozdi), Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport?
  • Ali bomo imeli kmalu v Sloveniji samo še predstavništva podjetij iz tujine?
  • Kako promovirati poklice na področju gradbeništva in usmerjati poklicno pot mladih?
  • Smo res naredili  vse, da bi obrnili negativni masovni trend pridobivanja najvišjih stopenj izobrazbe in opuščanje zanimanja za poklicno izobraževanje?
  • Kako lahko prek odprtih kurikulumov šole same usmerjajo izobraževanje glede na potrebe znanja na trgu dela?
  • Ali podjetja vedo, da edino ona tista, ki lahko sooblikujejo gradbeno izobraževanje in sicer na način da dajejo pobude za spremembo programov poklicnega izobraževanja in sicer na Center za poklicno izobraževanje RS?

Na vsa vprašanja ni bilo pravih odgovorov. Izobraževalne institucije so zavzele stališče, da za promocijo poklicev veliko naredijo in pričakujejo tudi pomoč zbornic oz. delodajalcev. Predstavnik OZS je delil mnenje, da je to v sedanjem kriznem trenutku nemogoče, ker se delodajalci ukvarjajo s tem kako bodo preživeli. Izobraževalne institucije upajo, da se bodo dobri obrtniki obdržali, ker ti največ vplivajo na vpis v poklicne programe. Spodbudno je bilo slišati, da delodajalci že iščejo izobražene kadre na poklicnem nivoju; verjetno zaradi zahtevnosti del (nizkoenergijske gradnje, zahtevnih sanacij,…), kar bo zaustavilo najemanje tujcev brez izobrazbe. Predstavnica kadrovica velikega gradbenega podjetja je še dodala, da v podjetju skrbijo za rast in razvoj svojega kadra in ga interno nenehno izobražujejo in razvijajo njegovo poklicno znanje, da pa žal dodatna finančna vzpodbua tem kadra v danih razmerah ni mogoča. Predstavnik podjetja iz gradbene industrije pa je še podal pobudo za več znanja na področju gradbene kemije in morda pripravo poklicnega standarda s temi znanji. Ministrstvo je z zanimanjem prisluhnilo potrebam in težavam na področju izobraževanja, prav tako CPI, ki je še poudaril, da se bo treba prilagoditi novim potrebam na trgu delovne sile, ne samo menjavi delodajalca ampak tudi menjavi poklica, in stalnemu prilagajanju potrebam s strani delovne sile.

Vsi prisotni so bili enotni, da brez sistemskega pristopa k odpravljanju anomalije v izobraževanju in potrebami gospodarstva ter brez vrnitve ugleda poklicem, ne bo prišlo do sprememb.

 

Foto: ZGIGM, SGG in Pomurski sejem 

 

 Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.