Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: MOŽNOST VRAČILA PLAČANEGA DDV-ja PODJETJEM UPNIKOM v postopkih prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku

Spoštovani!

Problem predhodnega vračila DDV upnikom v stečajnih postopkih kljub spremembam Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (26/2011, 47/2011, 87/2011-ZPUOOD ) v letu 2011 ostaja predvsem za podjetja v gradbeništvu še naprej odprt! Sama sprememba zakona, ki vrača DDV samo za stečajne postopke uvedene po 1.1. 2011 namreč gradbenim podjetjem upnikom v novih stečajnih postopkih, zaradi od leta 2010 obrnjene zaveze pri plačevanju DDV, ko je plačilo DDV postalo obveznost kupca, ni prinesla veliko. Mnogi stečaji, med njimi tudi nekateri največji, ki za več 100 milijonov evrov obremenjujejo upnike so se zgodili že precej pred tem datumom. Praktično pri vseh je že v naprej jasno, da navadni upniki ne bodo prejeli nikakršnega poplačila iz stečajne mase, toda država jim kljub temu zadržuje sredstva iz naslova plačanega DDV vse do konca postopkov, ki žal v Sloveniji trajajo lahko tudi desetletje in več. To pomeni brezobrestno kreditiranje države s strani že tako obubožanih podjetij in jim še dodatno znižuje že tako izjemno skromna likvidnostna sredstva za redno poslovanje. Ker bi radi ta problem ponovno izpostavili na ZGIGM in posredovali vladi predlog, da se v Zakonu na dodano vrednost podaljša veljavnost za daljši rok v preteklost, saj je v stečajih Vegrada, ostalo mnogo nepoplačanih.

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je vezano na pobudo podjetij pripravila posebno anketo, s katero vas sprašuje o vaših odprtih terjatvah, za katere pa ste že plačali državi RS tudi DDV, še pred uvedbo sistema obrnjene davčne obveznosti. Vljudno vas prosimo, da nam čimprej odgovorite (verjetno vaša računovodska služba), kolikšen je znesek DDV, ki ste ga morali plačati državi, ker ste izstavili račun vašemu naročniku, ta pa vam tega računa ni plačal. Sprašujemo vas za račune, ki še niso bili izdani po sistemu obrnjene davčne obveznosti (torej pred 1.1.2010 ). Prosimo vas torej, da seštejete vse zneske DDV od neplačanih računov, ki ga s v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) niste mogli popraviti. Gre za račune, pri katerih so šli kupci/stranke/naročniki v stečaj oziroma je bil zoper njih sprožen postopek prisilne poravnave, sklep o začetku teh postopkov pa je bil izdan pred 1.1.2011.

GZS ZGIGM bo torej skladno s potrebami podjetij (IZ VAŠIH ANKETNIH ODGOVOROV), sodelujočimi v tej anketi pripravila predlog in sprožila postopek spremembe četrtega odstavka 39. člena ZDDV-1, ki sicer omogoča, da davčni zavezanec popravi obračunani DDV že ob prijavi terjatev v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku; vendar slednje zaenkrat velja le za sklepe, ki so bili izdani po 1.1.2011, postopki pa še niso zaključeni.

Podatki so zaupne narave in bodo obravnavani zgolj in samo v namen priprave spremembe ZDDV-1.

Vaše odgovore pričakujemo do 16. 3. 2012:

  • po faksu: 01/5898 100,
  • po elektronski pošti: zgigm@gzs.si.

Hvala za sodelovanje!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.