Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Začasni rezultati ankete Poslovna pričakovanja 2012

Realne ocene preteklih in pričakovanih ekonomskih gibanjih v slovenskem in mednarodnem poslovnem okolju so bistvenega pomena za strateško in tekoče načrtovanje tako v gospodarstvu kot tudi v državi. To je še posebej pomembno v negotovih razmerah, s kakršnimi se soočamo v domačem in mednarodnem okolju. Da bi bile te ocene čim bolj odraz realnega stanja v gospodarstvu, je bistvenega pomena, da te ocene temeljijo na reprezentativnih vzorcih opazovanih podjetij in da jih poleg državnih pripravljajo tudi ostale, neodvisne institucije, med katere sodi tudi SKEP GZS.

Slovensko gospodarstvo v letu 2011 ne bo uspelo doseči niti skromne 1,4-odstotne rasti iz leta 2010. Predvsem druga polovica 2011 kaže na ponovno poslabšanje vseh dejavnikov rasti. Razmere so povezane s poslabšanjem v mednarodnem okolju kakor tudi s prepočasnim prilagajanjem države in gospodarstva na spreminjajoče se tržne razmere. Gospodarska rast Slovenije, ki jo poganja le izvoz, je v 2010 zaostajala za državami EU27 za 0,5 odstotne točke in tako ponovno povečala razvojni zaostanek za povprečjem EU. Negotovost za leto2012 je veliko, ključno pa bo to povezano z dostopnostjo in ceno denarja.

S tem namenom spremljamo in napovedujemo gospodarske trende doma, o rezultatih pa redno seznanjamo domače in tuje makroekonomske institucije, poslovne in strokovne javnosti. Pomembna dodana vrednost naših ocen in napovedi je v tem, da znanim informacijam iz domačih in mednarodnih virov dodajamo lastne, ki jih oblikujemo z vašo pomočjo, s pomočjo anketiranja gospodarstva. Prav z zgodnjimi informacijami podjetij lahko prej kot ostali zaznamo in opozorimo na razmere na trgu. S tem želimo prispevati k objektivnejšim državnim makroekonomskim napovedim, ki so zelo pomembne za načrtovanje vzdržne državne porabe.

Prepričani smo, da je mogoče ocenam in napovedim, ki jih že posredujemo doma in v tujini, njihovo dodano vrednost še povečati na način, da se podjetja v čim večjem številu odzovete na naše povabilo. Ob pogoju, da bo v anketah sodeloval razširjen krog podjetij, ki z nami stalno sodelujejo, bo mogoče oblikovali tudi primerljive ocene gibanj po posameznih panogah ali regijah, za kar vse pogosteje kažete neposreden interes tudi vi ali vaša združenja, zbornice.

Želimo pa si, da na anketo odgovori še širši krog naših članov, da bi s tem naše ocene pridobile na realnosti in reprezentativnosti. Zato verjamemo,  da boste to storili tudi vi in sicer s klikom na naslovu http://medistat.si/survey/983, koda za dostop je matična številka vašega podjetja. V primeru težav pri odpiranju ali vnosu odgovorov se prosimo obrnite na naslov ogledalo.gzs@gzs.si.

Začasni rezultati ankete v kateri je do sedaj sodelovalo preko 400 podjetij:.

1. Kako ocenjujete poslovanje za leto 2011 glede na leto 2010 pri naslednjih kategorijah. Indeks bo:

2. Kakšna je vaša ocena realizacija dodane vrednosti na zaposlenega v letu 2011?

3. V letu 2012 bo glede na leto 2011 prišlo do povečanja, ostalo enako oziroma prišlo do zmanjšanja pri naslednjih kategorijah:

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.