Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Izšlo je Poslovanje v gradbeništvu in IGM v letu 2010-analitsko statistična publikacija ZGIGM

Izšla je tiskana publikacija Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Njena vsebina pokriva celotno poslovanje panoge v preteklem letu. Publikacija je zaradi načina zbiranja statističnih podatkov v SURS lahko dokončana šele v sredini tekočega leta za preteklo poslovno leto, vsebuje pa tudi že nekaj statistik za letošnje koledarsko leto. Vsi člani GZS ZGIGM prejmejo brezplačno en izvod publikacije na sedež podjetja.

Iz njene vsebine:

Leto 2010 je bilo že drugo leto zapored ko je gradbeništvo v Sloveniji beležilo občuten padec obsega. Družbe gradbeništva so bile zaradi krize v letu 2010 bolj prizadete kot povprečno družbe vseh dejavnosti, v času konjunkture v letu 2008 pa so bile med bolj uspešnimi. Poslovanje majhnih podjetnikov gradbeništva je bilo boljše, kot gradbenih družb. Ustvariliso 40.272 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka,kar je 14,7% neto podjetnikovega dohodka vseh majhnih samostojnih podjetnikov v vseh dejavnostih. Odstotek je malo slabši kot leta 2009, ko je bil 17,7%. V gradbenih družbah so ustvarili za 236.289 tisoč evrov neto čiste izgube, le 20.000 tisoč evrov manj, kot v vseh dejavnostih skupaj. Tudi majhni podjetniki v IGM so ustvarili za 1.156 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je sicer za tretjino slabše kot leta 2009, zato pa so v družbah IGM ustvarili kar 12.533 tisoč evrov neto čiste izgube, v letu 2009 pa 2.002 tisoč evrov neto čistega dobička.Družbe industrije gradbenega materiala (IGM) so bile zaradi krize bolj prizadete kot vse družbe predelovalnih dejavnosti, kar je v veliki meri posledica razmer v gradbeništvu.

Vse družbe so v letu 2010 primerjalno z družbami gradbeništva:

 • Zaposlovale 462.643 delavcev, 0,1% manj kot v letu 2009; v dejavnosti gradbeništva 46.535 delavcev ali 4,4% manj kot leta 2009,  
 • ustvarile 75.317.646 tisoč evrov prihodkov in jih povečale za 7% (na domačem trgu za 3%, na trgu EU za 22% in na trgu izven EUR za 10 %); v dejavnosti gradbeništva ustvarile 5.398.335 tisoč evrov prihodkov in jih zmanjšale za 8% (na domačem trgu za 6 %, na tujih trgih za 17 %),
 • odhodke povečale za 9%, v dejavnosti gradbeništva zmanjšale za 0,8%. Kazalnik celotne gospodarnosti se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal od 1,01 na 1,00 in je najnižji v zadnjih petih letih; v dejavnosti gradbeništva se je v primerjavi z letom 2009 prav tako zmanjšal od 0,975 na 0,926,
 • ustvarile 16.675.270 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 4,5 % več kot v letu 2009; v dejavnosti gradbeništva ustvarile 1.128.768 tisoč evrov neto dodane vrednosti, ali za 14,6 %manj kot v letu 2009,  
 • izkazale 2.576.223 tisoč evrov čistega dobička, 1% manj kakor v letu 2009. Čisti dobiček je ugotovilo 33.758 družb, 60,6 % vseh; v dejavnosti gradbeništva so izkazale 126.885 tisoč evrov čistega dobička, ali za 14%manj kakor v letu 2009. Čisti dobiček je izkazalo 3.869 družb, 56,9 % vseh,
 • izkazale 2.832.719 tisoč evrov čiste izgube, 38% več kakor v letu 2009. Čisto izgubo je ugotovilo 19.623 družb, 35,2% vseh, ki so zaposlovale 25,2% vseh delavcev; v dejavnosti gradbeništva so izkazale 363.174 tisoč evrov čiste izgube, ali za 254%več kakor v letu 2009. Čisto izgubo je izkazalo 2.599 družb ali 38,2% vseh, ki so zaposlovale 31,8% vseh delavcev,
 • izkazale 256.497 tisoč evrov neto čiste izgube, v letu 2009 pa neto čisti dobiček 536.056 tisoč evrov; v dejavnosti gradbeništva so izkazale 236.289 tisoč evrov neto čiste izgube, v letu 2009 pa neto čisti dobiček 44.245 tisoč evrov.

  Večina podatkov družb s področja gradbeništva kaže ... VEČ V PUBLIKACIJI!

   

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.