Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Prihodnost na področju koriščenja nepovratnih sredstev, 03.02.2011

Ugodnost za člane GZS   
 
Popust pri kotizaciji za člane GZS

Gospodarska zbornica Slovenije vas vabi na konferenco

PRIHODNOST NA PODROČJU KORIŠČENJA NEPOVRATNIH SREDSTEV

ki bo 3.2.2011 ob 9.30 uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

dvorana A/1. nadstropje

Sistem izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji je uporabnikom že poznan saj vstopamo v peto leto druge finančne perspektive. Od leta 2007 je bilo objavljenih veliko razpisov, učinkovito in uspešno je bilo porabljenih precej sredstev Evropske unije, bilo je tudi nekaj kritik obstoječega sistema koriščenja EU sredstev, zadnje čase pa predvsem vprašanj o sredstvih oz. razpisih, ki bodo na voljo v letošnjem letu oziroma do konca druge finančne perspektive in bodo prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva.

O trenutnem stanju porabe sredstev, poenostavitvah pri poročanju in vodenju projektov, centraliziranih programih, predvsem pa predvidenih razpisih za leto 2011, bodo na konferenci spregovorili predstavniki pristojnih institucij.

Okvirni program:

9:00 – 9:30

Registracija udeležencev

9:30 – 9:40

Pozdravni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, generalni direktorGZS

9:40 – 10:10

Predstavitev novosti in poenostavitev pri poročanju o izvajanju projektov ter napoved razpisov za leto 2011

mag. Mateja Čepin, direktorica Urada za kohezijsko politiko Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

10:10 – 10:30

Spodbujanje tehnološkega razvoja v letu 2011

dr. Franc Gider, direktor Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije

10:30 – 10:50

Evropski teritorialni programi: Programi čezmejnega sodelovanja – dosedanje izkušnje in objave razpisov do konca leta 2013

Dimitrij Pur, direktor Urada za Evropsko teritorialno sodelovanje

10:50 – 11:10

Odmor

11:10 – 11:30

Poraba sredstev EU za gospodarstvo v drugi finančni perspektivi in napovedi razpisov

Ministrstvo za gospodarstvo

11:30 – 11:50

Interpretacija državnih pomoči

Lea J. Lekočevič, vodja Sektorja za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance

11:50 – 12:30

Predstavitev koncepta načrtnega, strukturiranega in trajnega pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev - Pristop TRIO

Beno Stern, direktor Pro-Eco d.o.o.

12:30 – 12:45

Predstavitev izsledkov ankete »Administrativne ovire pri vodenju projektov iz kohezijskih sredstev«

Alenka Avberšek, izvršna direktorica za zakonodajo in politike, Center za lobiranje GZS

12:45 – 13:30

Razprava

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 120 evrov za posamezno prijavljeno podjetje (DDV je vključen v ceno), člani GZS imajo popust in s popustom kotizacija znaša 40 evrov (DDV je vključen v ceno). Kotizacija se plača ob prijavi na konferenco na TRR GZS 02924-0017841495, sklic 1510-73.

Vljudno vabljeni, da se omenjene konference udeležite in vaš interes potrdite z izpolnjeno prijavnico in potrdilom o plačilu kotizacije. Oboje pošljite najkasneje do 28. januarja 2011 po elektronski pošti na naslov masa.repez@gzs.si.

Za več informacij se obrnite na mag. Mašo Repež, 01 5898 113 ali masa.repez@gzs.si.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.