Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Otvoritev INFO točke za tujce - 31. 5. 2010 in Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1. Otvoritev INFO točke za tujce
V ponedeljek, 31. maja 2010, vas ob 11. uri vljudno vabimo na otvoritev prve INFO točke za tujce v Sloveniji, ki je namenjena tujcem kot tudi vsem drugim, ki potrebujejo informacije, svetovanje ali administrativno pomoč pri urejanju dokumentacije glede vstopa ali prebivanja v Sloveniji, zaposlovanja in dela, možnosti izobraževanja in usposabljanja, novosti s področja nacionalne zakonodaje pri zaposlovanju tujcev ter pravic pri delu, socialnem in zdravstvenem varstvu v Sloveniji. Otvoritev bo v novih prostorih INFO točke na Slovenski 55 v Ljubljani. Na svečanem dogodku bosta govornika:

  • Dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve in
  • Lučka Žižek, v. d. generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje

     

Vljudno vabljeni!
 

2. V javni razpravi: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev(26. 5. 2010, pripombe zbiramo do 25. 6. 2010 na zgigm@gzs.si!
OZADJE TEME!>>>
 

Poglavitne spremembe so:
Uskladitev z EU zakonodajo
Glavne spremembe: opredelitev novih pojmov v skladu z zakonodajo EU, prenos Direktive o visokokvalificiranih delavcih, Direktive o sankcijah za delodajalce, ki zaposlujejo državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ter delno prenos Direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru izvajanja storitev.

Ena od pomembnejših novosti, ki jih prinaša zakon je uvedba modre karte, s katero želimo v Sloveniji, kot tudi v ostalih državah EU, privabljati predvsem visokokvalificiranekadre.Tako bo lahko posameznik (ali zanj delodajalec) zaprosil za izdajo modre karte, ki mu bo olajšala pogoje bivanja in dela v EU.Modro karto bo lahko pridobil tujec zvisokošolsko izobrazbo ali če ima najmanj pet let delovnih izkušenj, primerljivih z visokošolsko izobrazbo v poklicu ali sektorju, in mu je zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne mesečne bruto plače v RS.Modro karto bo izdala Upravna enotapo predhodnem soglasju zavoda za zaposlovanje, ki soglasje izda, če so izpolnjeni vsi pogoji za zaposlitev.

Med ostalimi pomembnejšimi spremembami bi izpostavili še nekatere druge izboljšave veljavnega zakona:

-Pridobitev osebnega delovnega dovoljenja ne bo več vezana na enega delodajalca, pač pa bo pogoj najmanj 22 mesečnaneprekinjena zaposlitev pri kateremkoli delodajalcu. S tem bodo tujci v bistveno boljšem položaju nasproti delodajalcem.

-S spremembami zakona zaostrujemo pogoje novega zaposlovanja in dela tujcev.Pred izdajo delovnega dovoljenja bo moral delodajalec, poleg tega,da ima poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela, dokazati tudi, da je v obdobju zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja.

Zaostrujemopogoje za izdajo dovoljenja za zastopnike. Tujec, ki bo ustanovil kapitalsko gospodarsko družbo in za zastopnika imenoval tujca, bo moral izkazati lastništvo ali najem poslovnih prostorov.

-Kapitalske gospodarske družbe, ki že poslujejo pa bodo morale v postopku pridobivanja delovnega dovoljenja za zastopnika dokazati še, da izplačujejo plače ter davke in prispevke. S temi pogoji bodo odpravljeni fiktivni naslovi in težave različnih inšpekcijskih organov in DURS-a v primerih, ko tujcev ni bilo na vpisanem naslovu.

-Na novo se ureja sezonsko delo. Sezonsko delo se zaradi narave dela v gradbeništvu, gostinstvuin turizmu ukinja. Delodajalci bodo lahko še vedno zaposlovali tujce tudi za nekaj mesecev, s to razliko, da bo zavod za zaposlovanje pri izdaji dovoljenja kontroliral trg dela.

Edina oblika sezonskega dela tujcev bo sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu.

-V zakonu je dana pravna podlaga za izdajo uredbe o nastanitvah tujcev. Kvoto novih delovnih dovoljenj ne bo potrebno vsako leto določati. Vlada RS bo kvoto lahko določila glede na stanje in predvidena gibanja na trgu dela.

Več o zaposlovanju tujcev >>>
 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.