Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Poročilo z delavnice Energijsko varčna gradnja in poslovne priložnosti, ki jih prinaša za gradbeni sektor

Dne 19.1.2010 je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekala delavnica »Energijsko varčna gradnja in poslovne priložnosti, ki jih prinaša za gradbeni sektor«, ki sta jo organizirala Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Dogodek je del EU projekta »Prestrukturiranje v gradbenem sektorju«, ki ga vodi ZDS, njegov namen pa je podpreti podjetja v gradbeni industriji v času gospodarske krize in prestrukturiranja. Delavnica je bila pripravljena v sodelovanju z Zveznim nemškim industrijskim združenjem - BDI, poudarek pa je bil predvsem na energijsko učinkoviti gradnji in ustvarjanju zelenih delovnih mest, kot enem od vidikov razvoja gradbeništva v prihodnosti.

Prvi del dogodka je bil namenjen pregledu trenutne situacije v gradbenem sektorju, predvsem različnim statističnim poročilom, energijski varčnosti v Sloveniji in z njo povezanimi možnimi poslovnimi priložnosti v bližnji prihpdnosti, pregledu pravne ureditve na tem področju in nenazadnje predstavitvi preteklih raziskovalnih projektov oziroma zaključnih rezultatov iz projektov prenove v Sloveniji. Prvi del je vsebinsko sklenil osrednji govornik, dr. Heinrich-Hermann Schulte, generalni pooblaščenec pri Bosch Thermotechnik GmbH in član delovne skupine za stavbe v okviru BDI iniciative "Poslovanje za zaščito pred podnebnimi spremembami". Predstavil je celostne pristope, osnovane na celotnem življenjskem ciklu in nove metode pri sistemih za upravljanje z energijo, saj dandanes le takšni pristopi zagotavljajo uspešne investicije v gradbeništvu. Izhajajoč iz nemških izkušenj, je posebej poudaril pomen poenostavitve predpisov in spodbujanja končnih uporabnikov k odločanju za energetsko prenovo stavb, še zlasti zasebnega sektorja. Ključni v tem procesu naj bi bili usposobljenost, strokovna primerljivost in doseganje podobnih rezultatov energetskih svetovalcev oziroma izdelovalcev energetskih izkaznic kar so v Nemčiji pri pripravi zakonodaje žal spregledali. V zaključnem delu dogodka je bil predstavljen še pregled preteklih in prihodnjih javnih razpisov Eko sklada za kreditiranje in sofinanciranje naložb v energijsko učinkovito gradnjo.

Dogodka se je udeležilo več kot 140 predstavnikov slovenskih podjetij iz gradbenega sektorja ter nekaj predstavnikov javnega sektorja. Maja Skorupan, vodja projekta na ZDS, ki je z odzivom na dogodek zelo zadovoljna, je povedala, da bodo v nadaljevanju projekta podobni dogodki potekali tudi v partnerskih državah (Hrvaška, Makedonija, Bolgarija), organizirana pa bo tudi študijska pot v Nemčijo, kjer se bodo predstavniki podjetij lahko seznanili z nemškimi dobrimi praksami. Rezultati projekta bodo predstavljeni na zaključni konferenci novembra 2010 v Ljubljani.

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala bo skušala do sejma Megra (marec 2010) pripraviti obsejemski dogodek, kot nadaljevanje delavnice in sicer v obliki praktičnega seminarja z vsebino, ki so jo navedli udeleženci v izpolnjenih anketah po koncu dogodka. Prikazali bomo primere uspešne in neuspešne prenove, najnovejše tehnologije na področje energijsko učinkovite gradnje, njihove energijske učinke (prihranke), nove proizvode in prikaz njihove vgradnje, uporabe in oris doprinosa proizvoda k učinkoviti rabi energije v stavbah. Vsebinsko bomo pokrili področje ogrevanja, stavbnega pohištva, CNS sistemov, razsvetljave, vzdrževanja.

Projekt »RIBI - Restructuring and Industrial Relations in the Building Industry« sofinancira Evropska komisija.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.