Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Sporočilo članom: Mnenje MDDSZ o opravljanju storitev v Avstriji in napotki pred napotitvijo delavcev na delo v tujini ter ukrep GZS ZGIGM

GZS ZGIGM se bo glede na ponavljajoča obvestila članov GZS ZGIGM o problematiki dvojnega plačevanja (zaradi zahtev avstrijskega paritetnega socialnega sklada BUAK), nekaterih pravic napotenim na delo v Avstrijo zavzemala da se predmetno problematiko bolje uredi v kolektivni pogodbi dejavnosti gradbeništva. GZS namreč meni, da z ZDR-1 v letu 2013 ta problematika še ni dovolj ustrezno rešena. Mnenja smo, da se delodajalec in delavec težje dogovorita s pogodbo o zaposlitvi, da se avstrijski del dopusta všteva v obveznosti delodajalca glede plačila nadomestila za letni dopust delavca, ker delavci na tako določbo v praksi ne pristajajo. GZS ZGIGM bo nadaljevala aktivnosti na tej problematiki in dala med drugim pobudo za ustrezno ureditev v kolektivni pogodbi za dejavnost gradbeništva.

 Vaša mnenja in izkušnje o predstavljeni problematiki nam lahko še naprej pošljete na e-naslov zgigm@gzs.si .

Iz obrazložitve MDDSZ: Ker torej z Avstrijo ni bilo mogoče doseči dogovora, da bi slovenske delodajalce za slovenske delavce, napotene v Avstrijo, oprostila obveznosti plačevanja prispevkov za sklad BUAK, je MDDSZ pristopilo k alternativni rešitvi, to je, spremembi slovenske relevantne zakonodaje, konkretno Zakona o delovnih razmerjih. Z novelo ZDR-1 je tako sedaj predpisano da mora, kadar je delavec začasno napoten na delo v tujino, pogodba o zaposlitvi vsebovati elemente določene v 31. in 209. členu ZDR-1. Med temi zakon sedaj določa tudi obveznost določitve minimalnega letnega dopusta in način zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja ZDR-1 oziroma ugodneje. S tem je dana pogodbenima strankama možnost, da v kolikor ocenita, da je delavec po pravu države, v kateri bo delo opravljal, upravičen do višjega/ugodnejšega nivoja pravic, kot velja v naši ureditvi, vprašanje glede nadomestila plače za čas izrabe letnega dopusta, glede regresa/posebnega bonusa ter način izplačila nadomestila in regresa uredita že v sami pogodbi o zaposlitvi, tako da se pri izpolnjevanju obveznosti delodajalca iz tega naslova upoštevajo tudi prejemki, ki jih za koriščenje letnega dopusta delavec prejme neposredno od BUAK, s tem pa se izogneta obveznosti dvojnega plačevanja prispevka oz. nadomestila za koriščenje letnega dopusta.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.