Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE MATERIALOV PRI PROIZVODNJI CEMENTA IN BETONA, PRI VGRAJEVANJU BETONA TER ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZAPOSLENIH

Panožna praktična delavnica, 5.5.2015, 13.00-16.00, Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C, 1. ND

Na praktični delavnici se boste seznanili s:
pregledom poslovanja gradbene panoge
predstavitvijo zahtev CLP  uredbe 1272/2008, vezane na proizvodnjo in uporabo betona 
vodotopnim kromom VI v cementu 
vsebino varnostnega lista za beton ter z vsebino etikete za na dobavnico
vplivom kroma na zdravje ljudi
uporabo recikliranih nevarnih odpadkov v betonu.

Program:

13.00-13.15  Pozdravni nagovor in kratka predstavitev poslovanja panoge, GZS ZGIGM
13.15-14.00  Predstavitev  uredba CLP, dajanje v promet in navezava na beton in cement, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, mag. Semira Mehić Hajrlahović; inšpektor za kemikalije, mag.Tatjana Humar-Jurič, podsekretar 
14.15-14.30 Vloga varnostnih inženirjev in predstavitev vsebina Varnostnega načrta s poudarki iz uredbe CLP , Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Janez Fabijan, predsednik ZBORNICE VZD 
14.30-14.45 Nadzor vsebnosti vodotopnega kroma VI v cementu in metoda določitve, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Lina Završnik, univ.dipl.inž.kem.inž
14.45-15.00 Krom in njegove kemijske oblike, Inštitut Jožef Stefan, Radmila Milačič, pomočnica vodje Odseka, vodja laboratorija za analizno kemijo okolja
15.00-15.15 Vpliv kroma na zdravje zaposlenih, Center za zastrupitve UKC, prim. Marija Jamšek, dr. med.
15.15-15.30 Kaj morajo betonarne narediti do 1. junija 2015 v zvezi z zahtevami CLP uredbe, ZBS Združenje za beton Slovenije, Lojzka Reščič, univ. dipl. ing. kem. 
15.30-15.45 Beton s katranskim rezkancem iz letališča Brnik, Zavod za gradbeništvo Slovenije, doc. dr. Ana Mladenović, Maja Simon, univ.dipl.inž.
15.45-16-00 Diskusija in vprašanja udeležencev

Glavni organizator: GZS ZGIGM, www.gzs.si/zgigm 
Soorganizatorji: vse institucije, ki sodelujejo na delavnici

Več informacij: Valentina Kuzma, GZS ZGIGM, valentina.kuzma@gzs.si, 01 5898 246

Prijave pošljite do vključno 3.5.2015!

Maksimalno število mest udeležencev: 45
Minimalno število udeležencev za seminar: 10

Prijave: 
e-naslov: zgigm@gzs.si 
fax:           01 5898 100
tel.            01 5898 246

Udeleženci oziroma vabljeni: 
betonarne, cementarne, • gradbena podjetja,  izvajalci del podjetja in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo, • varnostni inženirji,  • drugi zainteresirani deležniki.

Dostop in parkiranje:


Parkiranje je za obiskovalce GZS brezplačno in je do zasedenosti prostih parkirnih mest dovoljeno v kletnih prostorih GZS (1. kletna etaža) in na zunanjem parkirišču GZS.Vljudno vabljeni!


 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.