Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Uspešno kandidiranje projektnega konzorcija na ZZZS razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 za potrebe panoge gradbeništvo

GZS ZGIGM, SDGD Slovenija in VZD Zbornica so skupaj uspešno kandidirale s projektnim predlogom Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. 


OZADJE PRIJAVE PROJEKTNEGA PREDLOGA:
Promocija zdravja na delovnem mestu je osnovna aktivnost za bolj zdrave delavce kot tudi za bolj zdravju prijazna delovna mesta. Promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces v katerem morajo sodelovati delodajalci in delavci, saj mora biti delo organizirano tako, da je čim manj nevarno za zdravje in ne zmanjšuje delovne sposobnosti delavca, ki bo tako lahko opravljal svoje delo skozi vso delovno dobo. Promocija zdravja združuje ugodno delovno okolje, skrb za telesno in duševno zdravje delavca in zdrav način življenja na splošno. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na počutje delavca, tako na delovnem mestu kot sicer v življenju. Dobro počutje delavca pa ugodno vpliva na storilnost, motiviranost za delo in posledično manj odsotnosti. Zato lahko rečemo, da dobro počutje delavca ugodno vpliva tudi na rezultate podjetja.  V industriji gradbenega materiala in gradbeništvu je promocija zdravega načina življenja in skrb za zdrava delovna mesta pomembna aktivnost, saj so delovna mesta zaradi narave dela pogosto zdravju škodljiva in predstavljajo redne dnevne obremenitve ter delo v najrazličnejših vremenskih stanjih (megla, pršenje, mraz, vročina, …). Delavci v gradbenih dejavnostih pa so pri svojem delu izpostavljeni težkim obremenitvam, različnim vremenskim vplivom, delu v prisiljenem položaju, ropotu ter delu v vlagi in zaprašenosti, in počitku z malico ob različnih urah vsak dan (skladno z delovnim procesom tega dne) zaradi katerih je med temi delavci veliko odsotnosti zaradi mišično kostnih obolenj. Spodbujanje preventivnih ravnanj in njihovo izvajanje lahko na dolgi rok zmanjšata absentizem iz tega naslova, delavcem pa omogočita zdravo življenje tudi v starosti in v podobni fizični kondiciji kot v ostalih gospodarskih panogah. Preventivna ravnanja zmanjšujejo finančno obremenitev delodajalcev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kadar traja bolniški stalež več kot 30 dni. V povprečju je bolniški stalež v industriji gradbenega materiala in gradbeništva  trajal 22,8 delovnih dni, povprečje za Slovenijo pa je znašalo 13,7 delovnih dni. Bolniški stalež za bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva je v letu 2013 v industriji gradbenega materiala in gradbeništvu skupaj znašal 150 270 delovnih dni, oziroma v povprečju kar 34 dni odsotnosti za en primer; pri tem gre za neposredno finančno obremenitev ZZZS, v manjšem deležu tudi delodajalcev (ko je bolniški stalež pod 30 dni), kar predstavlja okoli 9.400.000 evrov skupaj stroškov za nadomestila teh odsotnosti. Projekt se nanaša na delavce iz gradbenih dejavnosti, za katere Statistični urad RS poroča, da jih je bilo v mesecu decembru 2014 kot aktivno delovno prebivalstvo prijavljenih skupaj 51 874 oseb (samo v panogi F-gradbeništvo). Delavci na gradbiščih predstavljajo večinski del zaposlenih, ocenjujemo, da približno dve tretjini. Projekt naslavlja tudi delodajalce. V Poslovnem registru RS je bilo vseh poslovnih subjektov, ki delujejo na področju gradbeništvu, v marcu 2015 registriranih kar 20732, če dodamo še podjetja iz povezanih gradbenih dejavnosti, torej industrijo gradbenih dejavnosti, pa je to skupaj 21 378 poslovnih subjektov v republiki Sloveniji. 


NAMEN IN CILJI PROJEKTA:
Namen prijavljenega projektnega predloga je Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, izvedena na način sistematičnega pristopa k promociji in izboljšanju ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanju o preventivi gradbenih delavcev in delodajalcev v gradbeništvu o mišično kostnih boleznih, ki najpogosteje prizadenejo gradbene delavce. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest, ki jih lahko dosežemo že z manjšimi spremembi v podjetju. Vzpodbuda delodajalcem pri načrtovanju, uvedbi in izvajanju sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev je v gradbeni panogi še kako potrebna, saj se zaradi nizkih vrednosti storitve del na trgu (merilo za izbor v razpisanih storitvah gradenj v javnih naročilih je v zadnjih letih izključno ob najnižji ponujeni ceni) varčuje v podjetjih in se tej problematiki na posveča dovolj pozornosti, ker je verjetno tudi ni moč zajeti v ceni, ki jo za svojo storitev dobijo plačano na trgu. Projekt želi hkrati spodbuditi tudi gradbene delavce in bodoče zaposlene v tem sektorju za pristop k aktivnostim in spremembam v načinu življenja, ki lahko zmanjšajo obolenja za mišično kostnimi boleznimi. V gradbenih dejavnostih so po propadu velikih podjetij ostala večinoma majhna in srednja podjetja, ki praviloma nimajo zaposlenih poverjenikov za varnost in zdravje pri delu, prav tako pa so omejena s finančnimi sredstvi za ta namen. V okviru projekta bomo (varnostni inženirji in vodje projekta) obiskali do deset (10) takšnih podjetij oz. njihovih gradbišč, mentorski obisk, in delavcem na krajši praktični delavnici s primeri, v katere bodo aktivno vključeni, predstavili pomen preventivnih ravnanj in njihov vpliv na zdravje delavca. Z njimi se bomo pogovorili o pomenu preventivnih ravnanj na delovnem mestu in izven delovnega mesta ter jih s pomočjo promocijskega tiskanega večjezična gradiva nagovorili k večji zavezi po izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje, kar bomo bo mentorskem obisku na gradbišču kasneje tudi preverili z delodajalcem ter ovrednotili in nagradili izbrane prizadevne delavce. V tem projektu se bomo osredotočili na ozaveščanje delavcev in njihovih vodij o zdravem in varnem načinu v vseh faza dela in vzpodbujali delodajalci k trajni promociji zdravja na delovnem mestu.

Predvideno trajanje projekta: junij 2015 - november 2016. 

ČLANKI IZ MEDIJEV O POKLICNIH BOLEZNIH V SLOVENIJI
Dnevnik: Poklicne bolezni v Sloveniji: Sistem za prikrivanje in varanje 
PODCRTO:  
Poklicne bolezni – slovenska nacionalna sramota
PODCRTO: Kako država že 15 let na cedilu pušča poklicno bolne

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.