Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Dne 15.7.2015 uveljavitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), uporaba zakona od 1.9.2015

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) začne veljati 15.7.2015, uporabljati pa se začne 1. septembra 2015:

Spremljajoča novica  MDDSZ>>>:

16. 6. 2015

Državni zbor sprejel Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Zakon prinaša novo ureditev na področju zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji ter uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah.

Temeljni razlog za pripravo novega zakona je nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih, ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah.

S prenosom vsebine določb Direktive 2011/98 EU se v tujsko zakonodajo uvaja  t. i.  načelo "vse na enem mestu" za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, dodatno pa bodo enotno dovoljenje lahko pridobili tudi tujci zaradi opravljanja sezonskega dela, opravljanja dela kot samozaposlena oseba, za čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci (te kategorije v področje uporabe direktive niso vključene). Načelo vse na enem mestu, ki je bilo z zakonom leta 2011 uvedeno za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU), omogoča tujcu, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu (na upravni enoti). Pri tem nova ureditev ne odstopa od že uveljavljene ureditve za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU).

To pomeni, da tujci, državljani tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Izjema od enotnega dovoljenje je le dovoljenje za sezonsko delo za čas do treh mesecev, saj v tem primeru tujci, državljani tretjih držav, po novem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev prinaša tudi strožje denarne kazni za kršitelje. Višine odmerjenih kazni so predlagane glede na težo storjenega prekrška oziroma ima višina denarnih kazni tudi odvračilni namen, saj se je v praksi pokazalo, da slovenski delodajalci v državah EU (npr. Nemčija, Avstrija), kjer so kazni primerljivo visoke, niso pripravljeni kršiti njihovih predpisov. Zakona ohranja raven zaščite pravic tujih delavcev, tujci pa bodo v enotnem postopku pridobili dovoljenje za prebivanje in delo bistveno hitreje kot doslej.


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.