Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: 24.3.2016 MOP Posvet »Prenova prostorske in gradbene zakonodaje« in gradiva z dogodka

Ministrstvo za okolje in prostor organizira v četrtek, 24.3.2016, posvet glede prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je namenjen zainteresiranim povabljenim deležnikom (med drugim strokovnim zbornicam, gospodarskim zbornicam/združenjem, združenjem občin, inštitutom, ministrstvom in univerzam). Širša javna razprava in zbiranje pripomb k osnutkom novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih se je zaključila, zato bi na tej razpravi želeli osvetliti ključne pripombe, obenem pa razpravljati o možnih rešitvah in smereh usklajevanja osnutkov ter pripravi gradiv za nadaljnjo obravnavo. Posvet bo potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

GZS ZGIGM se bo posveta udeležila. 

Za udeležbo na posvetu se je bilo treba prijaviti na e-naslov: dominika.skantelj@gov.si ali na telefon (0)1/478-7372, najkasneje do 21. 3. 2016, pri čemer je za olajšanje postopka registracije v Državnem zboru RS treba sporočiti ime, priimek in naslov stalnega prebivališča ali medija, ki udeleženec predstavlja.

SPOROČILO MOP:

Obveščamo vas, da so vsa gradiva v zvezi z izvedenim posvetom o prenovi prostorske in gradbene zakonodaje dne 24.3.2016 (prispevki, povzetek posveta, posnetek posveta) objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer jih najdete na naslednji povezavi: 


http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12447/6704/42d148fcfc58cf8a46e21385b45e21ba/

Prav tako vas obveščamo, da smo na spletnih straneh objavili vse zbrane pripombe, prejete v javni razpravi k posameznim zakonom po sklopih (ZUreP-2, GZ in ZPAI) in so dostopne na:
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/arhiv_zakljucenih_postopkov_sodelovanja_javnosti_prostorski_predpisi/
Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.