Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Evropska komisija za gradbeništvo izvaja "Fitness Check for the Construction Sector", kje smo in kam moramo iti

Krovno evropsko panožno združenje gradbene dejavnosti FIEC-nas je seznanilo, da je na voljo zainteresiranim deležnikom že 2. poročilo o napredku evropske študije, ki z različnimi strokovnjaki in združenji ter zbornicami in drugimi preverja ustreznost sistemske urejenosti gradbeništva na ravni EU. To poročilo bo tudi ključni delovni dokument za tematsko sejo v Bruslju dne 26/5/2016 z naslovom: Fitness-check on the construction sector VALIDATION WORKSHOP, 26 May 2016. Zainteresirane prosimo vas, da na ZGIGM@GZS.SI sporočite do 17.5.2016:
• vaše komentarje in pripombe o vsebini in priporočilih te študije

• če bi bili zainteresirani, da se udeležite srečanja potrjevanja v 24/5/2016.

 

Obenem vas še obveščamo, da je Evropska unija pričela z zbiranjem podatkov o izkušnjah, pogledih in mnenjih strokovne javnosti in tudi prebivalstva, o vplivu veljavne zakonodaje EU za gradbeni sektor. Zanimajo jih učinki zakonodaje EU, ki se nanašajo na notranji trg, energetsko učinkovitost, okolje, zdravje in varnost. Pričakuje se sodelovanje širokega kroga zainteresirane publike, od gradbene industrije, srednjih, velikih in mikro podjetij, industrijskih združenj, javnih organov, organov držav EU, zasebnih organizacij, sindikatov  in tudi zainteresiranih  posameznikov. Anketo je možno izpolniti do 20. junija 2016 in je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725.

 

Anketa se osredotoča na 15 uredb s področja  EU politike notranjega trga, energetske učinkovitosti, okolja, zdravja in varnosti ter natančneje do določb v besedilih EU, ki lahko vplivajo na gradbeni sektor. Sprašuje se o ključnih postopkih in vprašanjih, ki jih obravnavajo ti instrumenti. Vprašanja se nanašajo na področja iz  naslednjih uredb:

1)     Uredba o gradbenih proizvodih št. 305/2011

2)     Uredba o priznavanju poklicnih kvalifikacij ( 2005/36/EC)

3)     Uredba o storitvah na notranjem trgu (2006/123/ES)

4)     Uredba o zamudah pri plačilih (2011/7/EU)

5)     Uredba o energetski učinkovitosti (2012/27/EU)

6)     Uredba o energetski učinkovitosti stavb (2010/31/EU)

7)     Uredba o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (2009/125/EC)

8)     Uredba o navajanju rabe energije (2010/30/EU)

9)     Uredba o obnovljivih virih energije (2009/28/EC)

10)   Uredba  o uvedbi ukrepov za varnost in zdravje pri delu (89/391/EEC)

11)   Uredba o zahtevah za ročno premeščanje Bremen (90/269/EEC)

12)   Uredba o začasnih ali premičnih gradbiščih (92/57/EEC)

13)   Uredba o izpostavljenosti azbestu pri delu (2009/148/EC)

14)   Uredba o odpadkih (2008/98/EC)

15)   Uredba o oceni vplivov na okolje(2011/92/EU)

 

                                                                                                                                                      

Rezultati raziskave bodo vključeni v končno poročilo Fitness Check for the Construction Sector, ki jo izvaja Komisija in naj bi bilo končano do konca leta 2016. Tovrstne aktivnosti so sicer del regulatornega programa Komisije za ugotavljanje sposobnosti in uspešnosti (REFIT). Z njim uvaja celostno oceno, ki temelji na zbranih dokazih o tem ali je današnji zakonski okvir primeren in ali ustreza svojemu namenu ter daje pričakovane rezultate. Posebej ocenjuje ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost v zgoraj navedenem  zakonodajnem okviru EU.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.