Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: EU projekt, moj projekt 2016, glasujte za projekte izgradnje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 13.4.2016 pričela  s kampanjo EU projekt, moj projekt 2016.  Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji uresničenih več tisoč projektov? Ste že slišali, da je Slovenija na tem področju med naj uspešnejšimi državami članicami? Da je na 4. mestu? Od vstopa v EU je bilo v naši državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov, zato vas vabimo, da se nam 10. in 11. junija 2016 ponovno pridružite na dnevih odprtih vrat EU projektovV nadaljevanju vam posredujemo povezavo za glasovanje:  http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje. 

01 Kontrola kakovosti ulitkov s kamero 

02 KOC za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije 
03 Osveščanje potrošnikov o promociji zelenih produktov in storitev 
04 Program 50+ 05 Usposabljanje na delovnem mestu 
06 ZAPOSLI.ME
07 Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije 
08 Projektno učenje za mlajše odrasle 
09 Kakovost znanja in socialna kohezivnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
10 Razvoj socialnih produktov v agroživilstvu 
11 Spodbujanje ustvarjalnosti romskih žensk 
12 Korenika - vključevanje ranljivih ciljnih skupin 
13 Mreža za prostor 
14 STOPbirokraciji 
15 Portal eUprava 
16 Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper 
17 Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš 
18 Nadgradnja proge Slovenska Bistrica - Pragersko 
19 Letališče Maribor 
20 P+R Barje 
21 Avtocestni odsek Pluska - Ponikve 
22 Obvoznica Škofja Loka 23 Obvoznica Gorenja vas 
24Kolesarska povezava Kranjska gora - Jesenice 
25 RCERO 
26 CEROP 
27 KOCEROD 
28 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle 
29 Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 
30 Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje 
31 Energetska sanacija OŠ Hrastnik 
32 Obnova rudarskega muzeja Loke 
33 Energetska sanacija doma kulture Kisovec 
34 Razvoj inovativnega numeričnega simulacijskega okolja 
35 Investicija v nove proizvodne kapacitete za izdelavo inteligentnih programabilnih regulacij 
36 Postavitev nove tehnološke linije za novo skupino zob REF-LINE 
37 Novogradnja fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in fakultete za računalništvo in informatiko 
38 Izgradnja objekta inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice 
39 Izgradnja novega prizidka Biotehnične fakultete 
40 Prenova prostorov kulturnega doma Krško 
41 Celovita obnova gradu Brežice
42 Mladinski kulturni center Brežice 
43 Dominikanski samostan 
44 Gradnja kulturno informacijskega in turističnega centra v Selnici ob Dravi 
45 Dvorec Sternthal 
46 PEMURES 
47 Šport nas povezuje 
48 CUL - ENERGY 4 KIDS 
49 Življenje brez meja 
50 Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi 
51 Skupaj ohranjajmo življenje in bogastvo narave za prihodnje rodove 
52 INTER BIKE 
53 Rekonstrukcija rimske pošte AD PIRUM 
54 HERITASTE 
55 Pannon Pleasure
56 5 Poštnih kočij
57 UPKAČ 
58 Knjižnica slepih in slabovidnih. 

Projekte, ki se bodo predstavili, bo izbirala javnost, zato vas prosimo, da tudi vi glasujete za svoj projekt in po svojih kanalih delite informacijo, da do 13. maja 2016 na www.eu-skladi.si lahko vsak odda svoj glas za enega izmed projektov. Na dogodkih, 10. in 11. junija 2016 se bo predstavilo 20 projektov, ki bodo prejeli največ glasov. Sporočilo za javnost. Več eu-skladi.siFacebook/EUskladi@SVRK_RS , #mojEUprojekt

GZS ZGIGM priporoča, da glasujete za projekt izgradnje  (v katerih so sodelovala tudi slovenska gradbena podjetja)

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.