Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: GZS ZGIGM dosežek: Končno omejeno trajanje bančne garancije za odpravo napak

Na vladi je bila 7.4. 2016 sprejeta nova Uredba o finančnih zavarovanjih v javnem naročanju, ki v 8. členu prinaša novo omejitev javnim naročnikom pri njihovih zahtevah za bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Tako je trajanje bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki doslej ni bilo omejeno, po novem postalo omejeno.  S tem je v javnem naročanju gradenj vendarle postavljena zgornja meja, ko gre za dobo trajanja finančnih garancij za odpravo napak v garancijski dobi, saj so nekateri javni naročniki od izvajalcev zahtevali povesem nerazumno dolga finančna zavarovanja (bančne garancije). Za to so si na GZS ZGIMG že nekaj let prizadevali. To bo olajšalo podjetjem kandidiranje za nove posle doma in v tujini.

Uredba je bila objavljena v Uradnem list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14). uredba stopi v veljavo 15. dan po objavi v UL RS.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.