Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Kako po novi KPGD obračunati dodatek na delovno dobo?

Nova Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti določa drugačen način obračunavanja dodatka za delovno dobo, kot je to veljalo do sedaj.  Ta način obračunavanja velja, če pri delodajalcu ta dodatek ni določen bolj ugodno s podjetniško KP ali zanj še velja KP cestnega gospodarstva, ki sicer preneha veljati 16.1.2017, velja pa enoletno obdobje podaljšane uporabe njenih določb.

 

Na podlagi 222. člena ZDR-1 sta stranki KPGD določili postopen prehod z  obračunavanja dodatka za skupno delovno dobo  na dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. V takem primeru velja, da morata biti dodatek za skupno delovno dobo in dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu prikažeta ločeno.

 

Obračun dodatka za delovno dobo za delavce zaposlene do 31.12. 2015

 

Velja, da delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem do vključno 31.12.2015, je dokler je neprekinjeno zaposlen pri tem delodajalcu, upravičen do dodatka za skupno delovno dobo in do dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.  Tak delavec uveljavlja dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.  

Za obračun dodatka veljajo določbe KPGD, ki navajajo:

V mesecu, ko bo delavec v letu 2016 spet dopolnil leto skupne delovne dobe, bo delavec namesto povečanja odstotka dodatka za skupno delovno dobo, prvič upravičen do 0,5 % dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Delavec bo tudi za vsako nadaljnje izpolnjeno leto dela pri delodajalcu upravičen do dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu v višini  0,5% osnovne plače.

Od vključno meseca, ko bo delavec v letu 2016 spet dopolnil leto skupne delovne dobe, dalje, bo delavec upravičen:

·         do dodatka za skupno delovno dobo v odstotku, do katerega je bil delavec upravičen do meseca, ko je v letu 2016 dopolnil leto skupne delovne dobe in

·         do dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu kot je določeno v tem členu.

 

Obračun dodatka za delovno dobo za delavce zaposlene od 01.01. 2016 dalje

 

Za po uveljavitvi KPGD novozaposlene delavce pa velja poseben režim.  Velja, da delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem od vključno 1.1.2016 dalje, je dokler je neprekinjeno zaposlen pri tem delodajalcu, za vsako dopolnjeno leto delovne dobe pri delodajalcu, upravičen do dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu v višini 0,5 % od osnovne plače. – Če se je delavec zaposlil pri delodajalcu od vključno 1.1.2016 do vključno 31.12.2020, je poleg dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu upravičen tudi do dodatka za skupno delovno dobo.

Odstotek dodatka za skupno delovno dobo je odvisen od datuma nastopa zaposlitve pri delodajalcu, tako da pada po posebni lestvici:

·         če se je delavec pri delodajalcu zaposlil od vključno 1.1.2016 do vključno 31.12.2016 je za vsako leto skupne delovne dobe, ki jo je pridobil do 31.12.2015, upravičen do 0,5 % osnovne plače,

·         če se je delavec pri delodajalcu zaposlil od vključno 1.1.2017 do vključno 31.12.2017 je za vsako leto skupne delovne dobe, ki jo je pridobil do 31.12.2015, upravičen do 0,4 % osnovne plače,

Ta odstotek pada do zaposlitev v letu 20120. IN če se je delavec pri delodajalcu zaposlil od vključno 1.1.2021 dalje, do dodatka za skupno delovno dobo ni upravičen.

 

Pripravila:

Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.