Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Druga strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Vas vabi na Drugo strateško konferenco za trajnostno gradbeništvo, ki bo potekala pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, v torek, 24. oktobra 2017, od 9.00 do 13.30 ure, dvorana A / I. nadstropje, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. 

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS smo na GZS Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pred časom identificirali ključne izzive, ki jih bomo morali v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, socialnimi partnerji in stroko razrešiti, da bo lahko gradbeništvo postalo moderna, trajnostno usmerjena in mednarodno konkurenčna gospodarska dejavnost, z visokimi multiplikativnimi razvojnimi učinki na celotno gospodarstvo in prijazna za zaposlene.

 Na Prvi strateški konferenci za trajnostno gradbeništvo dne 21. 3. 2017 na GZS smo izpostavili stabilen trg, javno naročanje gradenj in preprečevanje socialnega dumpinga, socialni dialog ter paritetni sklad za gradbeništvo. Po konferenci smo naslovili zahteve za razreševanje navedene problematike na Predsednika vlade RS in Ekonomsko-socialni svet.

 Druga strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo predstavlja nadaljevanje procesa, ki ga je zastavila Prva strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo za vzpostavitev najširšega konsenza za nujno potrebne spremembe sistemskega okvira za poslovanje slovenskega gradbeništva med gospodarskimi, sindikalnimi in poklicnimi asociacijami, izobraževanjem ter predstavniki pristojnih resornih ministrstev.

 Letos gradbeni trg v Sloveniji intenzivno raste in napovedi za naslednja leta so po dolgem kriznem obdobju spet zelo dobre. A brez usposobljenih, izobraženih in motiviranih zaposlenih se ne moremo nadejati uspeha, še manj trajnostnega razvoja. Zato bomo na Drugi strateški konferenci odprli teme, vezane na zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu.

 Na konferenci se bomo pogovorili o tem, kako se bo potrebno odzvati na izzive, ki jih prinašata nova rast in tehnološki razvoj gradbeništva tako na trg dela in v podjetja kot tudi v izobraževanje, ter o tem, kako narediti delovna mesta v gradbeništvu prijaznejša za zaposlene, da bodo v večji meri postala zanimiva tudi za mlade, rojene v Sloveniji.

Izpostavljene teme:
- trg dela v gradbeništvu in zaposlovanje mladih,
- poklicno, srednje strokovno in višješolsko izobraževanje za potrebe gradbeništva,
- visoko šolstvo in izobraževanje poklicev v gradbeništvu,
- vloga novih in prenovljenih reguliranih poklicev v gradbeništvu,
- nove tehnologije - uporaba BIM (Building information modeling) v gradbeništvu.

 V pripravi izvedbe konference sodelujejo GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS Združenje za svetovalni inženiring, GZS Združenje za inženiring, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Center RS za poklicno izobraževanje, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter Inženirska zbornica Slovenije.

Udeležence bodo uvodoma nagovorili Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica, Gospodarska zbornica Slovenije in Branko Žiberna, predsednik Upravnega odbora, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. 

PROGRAM

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.05

Pozdravni nagovor
- Branko Žiberna, predsednik Upravnega odbora, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

09.05 – 09.15 Pozdravni nagovor
- Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS 
09.15 – 09.25 Pozdravni nagovor
- mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica, Gospodarska zbornica Slovenije
09.25 – 09.40

Izzivi za zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu do leta 2022

- mag. Jože Renar, direktor, Zbornica gradbeništva in IGM
09.40–09.55

Trg dela v gradbeništvu in zaposlovanje mladih

- mag. Jurij Snoj, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ
09.55–10.10

Poklicno, srednje strokovno in višješolsko izobraževanje za potrebe gradbeništva

- Elido Bandelj, direktor, Center RS za poklicno izobraževanje
10.10–10.25

Visoko šolstvo in izobraževanje poklicev v gradbeništvu
- prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

10.25–10.40

Vloga novih in prenovljenih reguliranih poklicev v gradbeništvu

- mag. Barbara Škraba, generalna sekretarka, Inženirska zbornica Slovenije

10.40–11.10

Odmor z napitki in prigrizkom

11.10–11.30

Kaj prinašajo nove tehnologije v gradbeništvo – uporaba BIM (Building information modeling) v gradbeništvu

- doc. dr. Andrej Tibaut, UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; predsednik Združenja siBIM

11.30–12.40

Okrogla miza

Gradbeni poklici v ciklu rasti gradbeništva: 
- Kaj pomeni novi cikel rasti gradbeništva za slovenski trg dela?
- Kaj pomeni za izobraževanje mladih in za usposabljanje zaposlenih v gradbeništvu?
- Kako povečati interes mladih za vstop v gradbene  poklice?

  • Jernej Tovšak, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, MGRT
  • predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
  • prof. dr. Miroslav Premrov, dekan, UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
  • Elido Bandelj, direktor, Center RS za poklicno izobraževanje
  • mag. Edo Škufca, član uprave, CGP d.d.
  • mag. Barbara Škraba, generalna sekretarka, Inženirska zbornica Slovenije
  • doc. dr. Andrej Tibaut, Združenje siBIM
Moderator: mag. Slovenko Henigman, GZS Združenje za svetovalni inženiring
12.40–13.00 Diskusija, predlogi, rešitve
13.00–13.30 Zaključki konference in zaveze za nadaljnje delo

Na dogodek vabljeni predstavniki podjetij, predstavniki zbornic, predstavniki izobraževalnih ustanov, predstavniki sindikatov in predstavniki ministrstev, katerih delo je povezano z gradbeništvom.

Prijave:

Prijave sprejemamo preko e-obrazca najkasneje do srede, 18. oktobra 2017. oz. do zasedbe mest preko e-obrazca. T.: 01/ 5898 242.
Morebitne odjave sprejemamo do 7 dni pred razpisanim rokom dogodka, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Kotizacija:
Za člane GZS, OZS, IZS, siBIM, SDGD in PERGAM je kotizacija 10,00 EUR + DDV na osebo.
Za ostale je kotizacija 20,00 EUR + DDV na osebo.

Kotizacijo poravnajte pred dogodkom na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic 2140-5320 + davčna številka podjetja.

 Vljudno vabljeni! 


POKROVITELJI KONFERENCE

Častni pokroviteljZlati pokrovitelj:

                      

Srebrni pokrovitelj:

Bronasti pokrovitelj:

 Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.