Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: S seje Upravnega odbora GZS ZGIGM, 29.11.2018

Dne 29. novembra 2018 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala 15. seja Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala – UO ZGIGM. Četrtletna seja je bila sklepčna.

 

Na seji UO ZGIGM so se predstavile in obravnavale naslednje tematike:

1.       Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje in 4. korespondenčne seje UO ZGIGM
2.       Pobuda Sindikata cestnega gospodarstva Slovenije za sprejem Aneksa št. 1 h KPGD (UL RS št. 101/2015, 15/2017,80/2017)
3.       Članarina ZGIGM v 2019
4.       Poslovanje ZGIGM
4.1   Ocena poslovanja ZGIGM za leto 2018 in finančni načrt za leto 2019
4.2   Program dela za leto 2019
5.       Sprejem spremenjenega Pravilnika o vpisu in izbrisu iz imenika delovodij
6.       Pregled aktivnosti ZGIGM
7.       Razno 

Člani GZS ZGIGM, ki vas zanimajo podrobnosti s seje ali bi radi zvedeli več o aktivnostih Upravnega odbora in Strokovne službe GZS ZGIGM prosim pišite na e-naslov: zgigm@gzs.si .

Naslednja  16. seja redna UO GZS ZGIGM bo predvidoma potekala marca 2019. 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.