Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Gradivo z delavnice Da gradbenikov ne bo bolel hrbet, vrat, ramena

Objavljamo gradiva z delavnice  GZS ZGIGM 
REKREACIJA GRADBENIKOV NA GZS V Ljubljani, da ne bo bolel hrbet, vrat, ramena 

Namen delavnice in izdelanega gradiva je širiti zavest o pomenu preprečevanja mišično kostnih obolenj med zaposlenimi v gradbeništvu, saj slednje bolezni zmanjšujejo delovno učinkovitost zaposlenih, slabšajo kakovost njihovega življenja, vplivajo na fitnes lastnosti in nenazadnje dolge bolniške odsotnosti pomenijo tudi stroškovno breme za delodajalce oziroma ZZZS in nižje mesečne prejemke zaposlenih.

Bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega tkiva (XIII po MKB -10) v povprečju v Sloveniji doprinesejo 30 % bolniške odsotnosti (po izgubljenih dnevih) zaposlenih v gradbeništvu. Ker povprečna starost zaposlenih v gradbeni panogi v zadnjih letih narašča, je opazen tudi trend povečevanja povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi iz naslova bolniškega staleža XIII po MKB -10. Samo v zadnjih sedmih letih je povprečna odsotnost zaposlenega zrasla za več kot 10 koledarskih dni (iz 31,35 na 42,84 dni).  V gradbeni panogi moramo čimprej uvesti redne aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki naslavljajo preprečevanje nastanka bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega tkiva. GZS ZGIGM s tem dogodkom in izdelanimi učnimi gradivi nadaljuje aktivnosti nacionalnega projekta Gradim zdravo (2015-2016) skozi mednarodni projekt SKILLCO (2016-2019), saj tudi mednarodna statistika kaže, da ima precej držav EU, še zlasti pa Slovenija, s to boleznijo v gradbeni panogi velike težave.

Pregled ZGIGM aktivnosti in izdelkov s  področja VZD v gradbeništvu (Gradim zdravo, Upp Games aplikacija, Fitnes  preizkus mladih), GZS ZGIGM
Informativni učni videi SKILLCO VZD za preprečevanje mišično - kostnih obolenj med zaposlenimi v gradbeništvu (kot pomoč pri izvajanju učnega oziroma študijskega programa. SKILLCO  konzorcij):
PRVI>>
DRUGI>>
TRETJI>>>
Priročnik za preprečevanje mišično - kostnih obolenj med zaposlenimi v gradbeništvu PRIROCNIK (za učitelje športne vzgoje, praktičnega pouka v srednjih strokovnih šolah, športne pedagoge na gradbenih fakultetah). SKILLCO  konzorcij
Predavanje - gradivo. NIJZ & GZS
Varno delo na soncu. KIMDPŠ
Učni video z delavnice (produkcija GZS ZGIGM), Kako naj bi potekal delovni dan delavca na gradbišču (primerno zdravju in delu na terenu): Pregled ogrevalnih, intervencijskih in kompenzacijskih vaj. NIJZ & GZS 

Zainteresirana gradbena podjetja, ki bi želela z našo pomočjo predstavljene vaje usvojiti tudi na gradbišču med zaposlenimi nam pišite na zgigm@gzs.si. Poskusili bomo organizirati delavnico tudi pri vas in s pomočjo sredstev EU vaše zaposlene naučiti vaje, ki jim bodo pomagale do preprečevanje mišično kostnih bolezni.

Udeležence pozivamo, da tovrstne aktivnosti v podjetju nadaljujejo z organizacijami, ki se poklicno in še bolj usmerjeno z razširjeno strokovno ekipo. Poskrbeli pa bomo, da se bo aplikacija SKILLCO, in njeni elementi, širili  tudi prek mreže nacionalne CKZ -jev.

CENTRI ZA KREPITEV ZDRAVJA

       


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.