Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Okoljski priznanji Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološka dosežka

Uvod

V Sloveniji je bila pred skoraj četrt stoletja vzpostavljena nacionalna certifikacijska shema, imenovana Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, po vzoru uveljavljenih in priznanih tujih certifikacijskih shem, kot so npr. Znak kakovosti RAL, Modri angel, Eko marjetica, BREEAM.

V vseh teh letih so bila v okviru nacionalne certifikacijske sheme ZKG podrobneje pripravljena merila za 27 aplikativnih predmetov, npr. za razvojno tehnološke dosežke, energetsko učinkovita okna, vgradnjo stavbnega pohištva, …, kjer je sodelovalo več kot 100 različnih strokovnjakov iz gospodarstva, inštitutov in ustanov, v ocenjevalnih komisijah pa lahko naštejemo več kot 60 neodvisnih strokovnjakov.

Prva tri priznanja ZKG so bila podeljena že davnega leta 1997, ker pa je okoljsko priznanje ZKG namenjeno le najboljšim na svojem področju in tistim, ki za najboljšimi zaostajajo za največ 10 odstotkov, je bilo podeljenih le 178 priznanj, zadnji dve v začetku marca letos.

Dobitnika okoljskega priznanja Znak kakovosti v graditeljstvu

Kot je bilo že v uvodu omenjeno sta bili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru slavnostne otvoritve sejma DOM podeljeni okoljski priznanji ZKG za razvojno tehnološka dosežka, kar dokazuje, da tudi v gradbenem sektorju še vedno poslujejo razvojno usmerjena podjetja, ki vidijo možnosti in priložnosti na trgu na dolgi rok s  produkti z višjo dodano vrednostjo.

Med razvojno usmerjena podjetja sodita tudi podjetji Lumar IG, dobitnik okoljskega priznanja ZKG za razvoj »Sistemskih rešitev Lumar za skoraj nič-energijske hiše« in ROTO Slovenija, dobitnik okoljskega priznanja ZKG za »Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q«.

LUMAR IG - Sistemske rešitve za skoraj nič-energijske hiše

Okoljsko priznanje ZKG je podjetje Lumar IG pridobilo za razvoj sistemskih rešitev za skoraj nič-energijske hiše lastne proizvodnje pod svojo blagovno znamko. Kupcem ponujajo že več kot dve leti le pasivne in skoraj nič-energijske hiše, ki so visoko energijsko učinkovite. Za doseganje meril visoko energijsko učinkovitih hiš pa so bili ključni razvojno raziskovalni projekti, ki so jih izvedli v okviru lastne razvojne skupine in zunanjih strokovnjakov.  

Poglavitni cilj njihovih razvojno raziskovalnih nalog je poiskati, razviti in implementirati ustrezne sistemske rešitve, ki jih bodo lahko uporabili pri vseh tipih hiš. Kupcem ponujajo tipske hiše oz. hiše po »katalogu«, pa tudi hiše po zasnovah lastnega arhitekturnega biroja ali zunanjih arhitektov.

Ena izmed razvojno raziskovalnih nalog je bila optimizacija štirih konstrukcijskih sistemov sten. Trije sistemi sten - Lumar Prestige, Lumar Pasiv Energy, Lumar Pasiv Energy Eco - imajo leseno okvirno konstrukcijo z različnimi sestavami. Sistem stene, imenovan Lumar Masiv, pa ima masivno nosilno konstrukcijo. Slednji sistem stene zagotavlja večja nosilnost in se ga najpogosteje uporablja pri gradnji zahtevnejših stavb.

V naslednji razvojno raziskovalni nalogi so celovito analizirali ključne toplotne mostove in poiskali možne rešitve detajlov, ki zagotavljajo trajne rešitve na izvedbeni ravni. Trd oreh pri montažni gradnji predstavlja zagotavljanje želenega nivoja zrakotesnosti. V ta namen so razvili koncept zrakotesnosti s sistemskimi rešitvami posameznih detajlov, predvsem vseh stikov, priključnih reg in prebojev na meji zrakotesne ravnine. Razvili in detajlno so rešili dva sklopa sistemskih rešitev za zagotavljanje zrakotesnosti, ki sta odvisna od cilje želene zrakotesnosti za posamezno stavbo, npr. za doseganje zrakotesnosti glede na razpis Eko skada za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki znaša n50 ≤ 0,6 h-1, ali pa n50≤1,0 h-1.

Sistemsko je rešen tudi detajl podzidka, eden izmed ključnih detajlov montažne gradnje, saj je pri tem nujno treba zadostiti tehničnim zahtevam (zaščita konstrukcijskih sklopov pred vlago), na drugi strani pa željam uporabnikov oz. investitorjem po čim boljši povezanosti zunanjega in notranjega prostora.

Med razvojne naloge se štejejo tudi različne možne rešitve načinov vgradnje stavbnih elementov (okna, balkonska in vhodna vrata), še posebej pa izstopa standardna rešitev vgradnje senčil z optimiranjem delovnih postopkov. Stavbne elemente in senčila se vgrajuje v že predhodno izdelane stene v proizvodnem procesu. Pri tem so upoštevali sodobne postopke vgradnje, gradbenofizikalne zakonitosti in tehnične predpise.  

Kupcem želijo ponuditi celoviti produkt, zato so optimizirali in predvideli različne sisteme za ogrevanje in prezračevanje. Energijo za delovanje njihovih hiš v največji možni meri uporabljajo iz obnovljivih virov, saj serijsko vgrajujejo toplotne črpalke in po dogovoru poskrbijo tudi za samooskrbo z elektriko iz mikro sončne elektrarne.

Trenutno poteka razvoj sistemskih rešitev za izboljšanje zvočne izolativnosti medetažne konstrukcije, čeprav zahteva glede zvočne izolativnosti ni posebej opredeljeno v tehničnih predpisih, vpliva pa na kakovost bivanja. V razvojnem projektu bodo izvedli analize različnih sklopov z detajlnimi rešitvami za omilitev oz. preprečitev udarnega zvoka.  

Za ustreznost naštetih sistemskih rešitev so izdelane številne analize in izračuni ter pridobljena dokazila, poročila in certifikati s strani neodvisnih inštitucij. Kupcem so na voljo navodila za servisiranje in priročnik za vzdrževanje hiše, saj želijo kupcem nuditi celovito storitev – od svetovanja do pridobitve dovoljenj za gradnjo, projektiranja do izvedbe, servisiranja in vzdrževanja.

ROTO Slovenija - Čistilna naprava ECO BOX SBR-Q

Podjetje ROTO je prejelo okoljsko priznanje ZKG za razvojno tehnološke dosežke že šestkrat, tokrat za Čistilno napravo ECO BOX SBR-Q, podprto s tehnologijo, ki omogoča telemetričen nadzor nad delovanjem malih čistilnih naprav, kar je novost na tržišču in pomeni nadgradnjo dosedanjih bioloških čistilnih naprav s t.i. SBR delovanjem oz. cikličnim čiščenjem odpadnih vod.

Polietilenski rezervoar, v katerega je vgrajen sistem ECO BOX SBR-Q, je vodotesen in dovolj trden oz. mehansko stabilen, da se ga lahko vgradi v malo gradbeno jamo in tudi pod povozne površine, na območjih z visoko podtalnico ali v obstoječo greznico, kar poenostavi in poceni samo vgradnjo. Statične lastnosti rezervoarja so preizkušene s strani neodvisne inštitucije, za kar imajo ustrezna poročila in dokazila. Čistilna naprava ima visoko čistost odpadne vode na iztoku, kar potrjuje certifikat Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Vgrajena sodobna tehnologija z oddaljenim pametnim nadzorom in sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko omogoča nižje stroške obratovanja in manjše stroške servisiranja, nadzor nad porabo električne energije, obveščanje o servisnih intervalih na opremi ter arhiviranje in analizo pridobljenih podatkov, naročanje servisov, dostop do dokumentacije in hitri preklop med rednim in počitniškim delovanjem na daljavo, ker sta delovanje in nadzor čistilne naprave omogočena tudi preko tablice ali mobitela. Delovanje krmilnega sistema s kompresorsko enoto je skoraj neslišno, brez smradu in neobčutljivo na temperaturna nihanja v okolju. 

V lastnem razvojnem centru je zaposlenih 20 strokovnjakov, kjer poteka razvoj od ideje do razvojnih aktivnosti, načrtovanja, izvedb prototipov in orodij do implementacije produkta v proizvodnji proces. Nagrajeno napravo so razvili lansko leto in prodanih je bilo že 10 čistilnih naprav s t.i. SBR-Q tehnologijo z oddaljenim pametnim nadzorom. To pomeni, da je čistilna naprava opremljena s sodobno krmilno tehnologijo ter sistemom za prenos in pretvorbo podatkov v računalniško obliko. SBR-Q sistem je vgrajen v PE omarico, odporno na mehanske poškodbe in vremenske vplive.

Razvoj čistilne naprave ECO BOX SBR-Q predstavlja pomemben razvojni mejnik na področju čiščenja odpadnih vod in novo generacijo sodobno zasnovanih čistilnih naprav, ki vpliva na varovanje okolja, pa tudi na pozitivno izkušnjo uporabnikov.

V okviru razvoja čistilne naprave so optimizirali tudi proizvodni proces, ki je avtomiziran, računalniško krmiljen, obvladovan s strani usposobljenega kadra in skladen s standardoma SIST EN ISO 9001 in 14001. Veliko pozornosti namenjajo varovanju okolja, zato reciklirajo odpadne polimere in jih ponovno predelajo v manj zahtevne izdelke.   

Podjetje svojim kupcem ponuja celovito storitev: od razvoja, izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja (teren igra namreč zelo pomembno vlogo), distribucije, montaže, izobraževanja uporabnikov, jemanja vzorcev, preverjanje ustreznosti delovanja naprave in servisiranja.

Zaključek

Osnovna vodila certifikacijskih shem so dvig kakovosti, zagotavljanje kakovosti s kontrolnimi protokoli in vzpostavljenimi metodami stalne notranje in zunanje kontrole, urejenost delovnih procesov ter spodbujanje okoljsko odgovorne potrošnje z upoštevanjem sodobnih oblik poslovanja, pa tudi odnos vodstva in lastnikov do zaposlenih, širšega družbenega okolja in okoljske problematike, kar letošnja dobitnika priznanja ZKG nedvoumno dokazujeta.

V certifikacijski shemi ZKG pa se od začetka letošnjega leta že izvajajo razvojne aktivnosti na novih aplikativnih projektih  v okviru mednarodnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, kjer je poudarek na vrednotenju celovitosti projektov. Podeljena priznanja bodo bila v bodoče kompleksnejša, npr.  priznanje ZKG za stanovanjsko sosesko, ki go bo lahko prejel arhitekt ali upravljalec.

 

Pripravila: Neva Jejčič, arhitektka Gradbeni inštitut ZRMK

Rezultat iskanja slik za zrmk


Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.