Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Člani GZS ZGIGM prejeli po pošti Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala v letu 2018

V teh dneh ste člani prejeli po pošti 1 izvod GZS ZGIGM redne letne panožne publikacije - informacijo o poslovanju podjetij Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala v letu 2018, kjer smo vam predstavili podatke o lanskem poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala. Vir podatkov je AJPES kamor se stekajo letna poročila o poslovanju gospodarskih družb (GD) in samostojnih podjetnikov (SP-jev). V primerjavah obsega rasti vrednosti gradbenih storitev vedno prihaja do razlik med podatki, ki izhajajo iz SURS-evih Indeksov izvedenih del v gradbeništvu in podatkov iz letnih poročil o poslovanju podjetij (AJPES), saj gre za različne metode zbiranja. Za razliko od prejšnjih dveh let, ko se visoke rasti, ki jih je s svojimi mesečnimi indeksi vrednosti opravljenih del napovedoval SURS, niso potrdile z natančnimi računovodskimi podatki o poslovanju gradbenih podjetij iz zaključnih poročil AJPES, je letos položaj obrnjen. Ajpesovi podatki o poslovanju gradbenih podjetij v letu 2018 kažejo na večjo rast obsega, kot so jo napovedali indeksi rasti obsega gradbenih del. Namesto 19,8% rast, smo namreč beležili kar 21,9% povečanje čistih prihodkov iz prodaje v leto 2018, v gospodarskih družbah za 24,5% in sp-jih za 10,6%.

Dodana vrednost se je povečala za 14,6% in dosegla 1.588 mio €, pri GD je bila rast 19,3% je dosegla 1.295 mio € pri SP-jih pa je padla za 2,2% in dosegla 293 mio €, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 5,1% na 31.449€, pri GD se je povečala za 8,2% na 31.566 € pri SP-jih pa se je zmanjšala za 6,2% na 30.943 €.  Število zaposlenih se je v GD povečalo za 10,2% na 41.012, pri SP-jih pa za 4,3% na 9.480. GD so povečale neto čisti dobiček za 87,2%, na 159 mio€, medtem ko so SP-ji povečali svoj neto podjetnikov dohodek za 12,8% na 81,9 mio €.

Ob visoki rasti, pa so nekateri ključni parametri uspešnosti GD ostali še vedno neugodni.  Tako so se je v GD previsok delež stroškov dela v dodani vrednost, znižal le za skromnih 3% na 71,0%. EBITDA v prihodkih od prodaja pa je ostal nespremenjen (7,6%). To pomeni, da kljub visokim rastem akumulativnost v dejavnosti ostaja še naprej nizka. Očitno povprečno dosežene cene na trgu, kljub pogostim medijskim poročilom o njihovi veliki rast, ostajajo še naprej nizke. 

Več v publikaciji>>>

STROKOVNA SLUŽBA GZS ZGIGM

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.