Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: V PKP3 – izhodni strategiji za gospodarstvo tudi zagon investicijskega cikla in upoštevanje določil KPGD

Iz sporočila Vlade RS dne 1.6.2020:

...
Vlada precej pozornosti namenja tudi zagonu investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja obudil še preostale storitvene dejavnosti. Tako je bil hkrati s tretjim paketom protikoronskih ukrepov sprejet tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19, na podlagi katerega bo vlada določila seznam ključnih investicij, vrednih 500 milijonov evrov, ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. Prav tako vlada za investicije, začete do 30. junija 2021, uvaja omilitev pogojev za dodelitev spodbud glede novih delovnih mest, vzpostavlja pa tudi mehanizem za preglednost tujih naložb.


Objava Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) v Uradnem listu št. 80 z dne 30.5.2020

GZS ZGIGM pozdravlja sprejem IZOOPIZG, še zlasti 11. člena, ki se glasi

(vodenje postopkov javnega naročanja) 
(1) V postopkih javnega naročanja se uporablja Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU (UL C št. 271 z dne 13. 8. 2019, str. 43).
(2) V postopkih javnega naročanja pomembnih investicij so vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti gradbeništva (Eurostat klasifikacija NACE, skupina F) zavezani k uporabi vsakokrat veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.