Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: EKO SKLAD POZIV IZVAJALCEM: Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev _ program ZERO500-poenostavitev prijave

Vabilo k prijavi na Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine  Vabimo vas, da se prijavite na Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev, ki je objavljeno na spletnem mestu www.ekosklad.si.  Z vpisom na seznam se vam bodo povečale možnosti, da vas občani izberejo za izvedbo ukrepov. Sredstva za izvedbo ukrepa vam bo izplačal Eko sklad in sicer iz programa ZERO500, kjer so do leta 2023 zagotovljena sredstva iz Kohezijskega sklada v višini 5 mio EUR.  

NOVOST SEPTEMBER 2020: Poenostavitev prijave - ni več treba predložiti bonitetne ocene S.BON, saj bo te podatke pridobil Eko sklad sam, dodano pa je tudi pojasnilo glede obveznega usposabljanja, ki bo za prijavljene izvajalce organizirano naknadno.


Eko sklad bo za izvajalce organiziral informativne delavnice z namenom predstavitve ukrepov ter specifičnost javnega poziva ZERO500. 
Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila pokličete na tel. št. 01/241 48 24 (Gašper Kavšek).

OZADJE TEME: Eko sklad, j.s. je dne 3. 7. 2020 objavil Javni poziv ZERO500 (Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb), na katerega lahko kandidirajo socialno šibki občani, ki so (so)lastniki eno- ali dvostanovanjskih stavb, zgrajenih pred 31. 12. 1967, za investicije v naslednje ukrepe:

1.       toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

2.       toplotna izolacija zunanjih sten,

3.       vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

4.       zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

5.       zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

6.       vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

V pomoč občanom pri izbiri potencialnega izvajalca za izvedbo ukrepa Eko sklad, j.s. objavlja Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine. Seznam izvajalcev bo poslan vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva ZERO500.

Ker gre za specifično ciljno skupino, bo višina nepovratne finančne spodbude znašala 100 % upravičenih stroškov ukrepa oz. več ukrepov, vendar ne več kot 9.620,00 EUR z DDV. Občanu bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, na podlagi katere se bo izvajalcu financirala izvedba ukrepa (pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacij naprav je izvajalec dolžan upoštevati pogoje in zahteve, določene v javnem pozivu ZERO500).

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.