Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Postani INŽENIR GRADBENIŠTVA na VIŠJI ŠOLI CPU

Višja strokovna izobrazba za naziv inženir gradbeništva je med pogoji za opravljanje strokovnega izpita in vpis v imenik vodij del.

Zadnji čas je, da se vpišete na višjo strokovno šolo in do roka izpolnite pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti.

Obiščite nas do 30. oktobra 2020 na Centru za poslovno usposabljanjeCPU in se vpišite.

S spremembo Gradbenega zakona je izobrazba s področja graditve objektov 
pogoj za pridobitev pooblastil pri gradnji.

Za vpis potrebujete:

· spričevalo mature oziroma poklicne mature in spričevalo 3. in 4. letnika ali

· spričevalo mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpit, če imate 3 leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

30. aprila 2020 je začel veljati Zakon o spremembi Gradbenega zakona, v skladu s katerim se morajo Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, uskladiti s 14. členom tega zakona do 31. maja 2022.

Izvajalec mora imeti zaposlenega najmanj enega delavca - vodjo del, ki mora imeti z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali v posebnih primerih za krajši delovni čas.

Preberi več

Informativna prijava

Referat: Julijana Rifl, T: 01 5897 662, E: julijana.rifl@cpu.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.