Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: SURS: Gradbena dela v Sloveniji v 2019 vredna 2,4 mrd EUR

Gradbena dela, opravljena v Sloveniji v letu  2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR, od tega dela na gradbenih inženirskih objektih 1.437 milijonov EUR gradbenih del, na stavbah pa 976 milijonov EUR.

Skoraj polovica gradbenih del opravljenih na novogradnjah 
Vsa gradbena dela skupaj, ki so jih gradbena podjetja opravila v Sloveniji v letu 2019, so bila vredna 2.413 milijonov EUR. Dela na novogradnjah so predstavljala 46 % vseh gradbenih del, dela za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov 34 %, gradbena dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objektov pa 20 %. Pri novogradnjah je bilo vrednostno opravljenih največ del na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (daljinskih in lokalnih), in sicer za 397 milijonov EUR. Sledile so nestanovanjske in stanovanjske stavbe: na prvih je bilo opravljenih za 304 milijone EUR gradbenih del, na drugih za 195 milijonov EUR. Pri novogradnjah drugih objektov je bilo opravljenih vrednostno manj del, najmanj, za 14 milijonov EUR, na industrijskih gradbenih kompleksih

Pri stavbah opravljenih vrednostno največ gradbenih del na industrijskih stavbah in skladiščih
Pri stavbah je bilo v letu 2019 vrednostno največ del opravljenih na industrijskih stavbah in skladiščih, in sicer za 198 milijonov EUR, malo manj, za 195 milijonov EUR, pa na enostanovanjskih stavbah. Za več kot desetino vrednosti vseh opravljenih gradbenih del na stavbah je bilo opravljenih še na poslovnih in upravnih stavbah (147 milijonov EUR), na večstanovanjskih stavbah (136 milijonov EUR) in trgovskih stavbah in stavbah za storitvene dejavnosti (114 milijonov EUR).

Pri gradbenih inženirskih objektih opravljenih vrednostno največ gradbenih del na cestah
Pri gradbenih inženirskih objektih je bilo vrednostno največ gradbenih del opravljenih na cestah, 554 milijonov EUR. Od tega jih je bilo 419 milijonov EUR namenjenih za vzdrževanje ali rekonstrukcijo cest, 135 milijonov EUR pa za gradnjo novih cest. 384 milijonov EUR so bila vredna dela opravljena na lokalnih cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (296 milijonov EUR za novogradnje, 88 milijonov EUR za rekonstrukcijo in vzdrževanje), 178 milijonov EUR pa so bila vredna dela na železniških progah (19 milijonov EUR za novogradnje, 159 milijonov EUR pa za rekonstrukcijo in vzdrževanje). 

Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in tipih gradbene aktivnosti, Slovenija, 2019
Vir: SURS
1.000 EUR
Skupaj 2.412.884
novogradnja 1.119.566
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti 463.508
investicijsko vzdrževanje 354.033
tekoče vzdrževanje 475.777
Stavbe 975.937
novogradnja 498.849
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti 137.228
investicijsko vzdrževanje 145.310
tekoče vzdrževanje 194.550
Gradbeni inženirski objekti 1.436.947
novogradnja 620.717
rekonstrukcuja in sprememba namembnosti 326.280
investicijsko vzdrževanje 208.723
tekoče vzdrževanje 281.227

Povzeto po>>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.