Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Odgovor MF na časovno veljavnost določb, ki urejajo pogodbeno kazen

Objavljamo odgovor MF na časovnost veljavnost določb, ki urejajo pogodbeno kazen. Priporočamo go v obravnavo vsem gradbenim izvajalcem, ki so že ali bodo v zamudi po terminskem načrtu, ali  in jim pretijo penali, za opravljena dela v letu 2020 in 2021. Predlagamo, da presodite sami, ali boste pri naročniku / investitorju tudi uveljavili možnost podaljšanja rokov za izvedbo del.

OZADJE TEMATIKE: 
12. marca 2020 je bil epidemija razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenij, preklicana pa je bila 31.5.2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19): 12.3.2020 – 31.5.2020: 80 dni

Vlada je z:

  • Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije objavljenim v Uradne listu št. 146/2020 razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) območju Republike Slovenije z dnem 19. 10. 2020 za 30 dni
  • Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije objavljenim v Uradne listu št. 166/2020 razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) območju Republike Slovenije z dnem 18. 11. 2020 za 30 dni
  • Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije« objavljenim v Uradne listu št. 190/20 razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) območju Republike Slovenije z dnem 18. 12. 2020 za 30 dni
  • Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije« objavljenim v Uradne listu št. 5/2021 razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) območju Republike Slovenije z dnem 17. 1. 2021 za 60 dni

SPREJEM VELJAVNE ZAKONODAJE:

11.4.2020 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvoki je v 91. členu določa
JAVNO NAROČANJE

 91. člen (pogodbene kazni)
V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih zasebnopravni subjekti sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarski zavodi ter z drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo, se v času trajanja epidemije določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije.

 

 

Od 31.12.2020 dalje velja: ZIUPOPDVE - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (sedmi covid paket), Uradni list RS, št. 203/2020. Datum začetka veljavnosti: 31.12.2020, ki v  116. členu določa: 

Začasni ukrepi na področju izvajanja javnih naročil in javno zasebnega partnerstva
116. člen (pogodbena kazen)

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki so jih ponudniki sklenili z naročniki na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja zaščitno opremo, potrebno v boju zoper epidemijo, pogodbeni roki za izvršitev pogodbenih obveznosti v času trajanja epidemije ne tečejo, določbe o pogodbenih kaznih pa se ne uporabljajo za obdobje zamude, ki je nastala v času trajanja epidemije.   

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.