Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Mednarodna delavnica ZAG o registru sekundarnih mineralnih surovin za proizvodnjo nizkoogljičnih cementov 26.2.2021

Namen mednarodne delavnice je povezati imetnike/ proizvajalce sekundarnih surovin, njihove uporabnike in strokovnjake s tega področja.

V petek, 26. februarja 2021, bo od 9:30 do 14:30 v okviru projekta RIS-ALiCE: Al-rich industrial residues for mineral binders in ESEE region potekala mednarodna on-line delavnica z naslovom Registry of secondary mineral resources for the production of low-carbon cements (Register sekundarnih mineralnih surovin za proizvodnjo nizkoogljičnih cementov).

Predstavili bomo register sekundarnih mineralnih surovin, ki ga vzpostaviljamo v okviru projekta RIS-ALiCE. Register bo na ciljnem območju podal pregled nad količino, razpoložljivostjo in sestavo posameznih sekundarnih surovin, s čimer bo omogočeno boljše povezovanje med ponudniki (npr. termoelektrarnami, železarnami, nosilci rudarske pravice ipd.) in potencialnimi uporabniki (predvsem cementarnami) sekundarnih surovin.

Na delavnici bodo priznani mednarodni predavatelji predstavili strategije in rešitve, ki bodo v prihodnosti omogočile nadaljnje zniževanje porabe energije in emisij CO2 v proizvodnem procesu ter s tem pospešile razogljičenje v industriji cementa, hkrati pa bodo predstavljeni tudi dosežki na področju krožnega gospodarstva in trajnostnega upravljanja s sekundarnimi mineralnimi surovinami za njihovo uporabo pri proizvodnji nizkoogljičnih cementov.

Podrobne informacije in program delavnice>>>

Dogodek je brezplačen. Prijave zbiramo do 22. februarja 2021 preko povezave>>>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.