Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Z 12.3.2021 se z Odlokom v celoti sprošča gradbena dejavnost

V sredo 10.3.2021 je Vlada na seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.35/21). Odlok uvaja na novo izjemo od prepovedi in sicer se v 2. členu v prvem odstavku 8. točka spremeni tako, da se glasi: » 8. gradbena dela,«. S predlagano spremembo se v celoti sprošča dejavnost na področju gradbeništva! Sprememba Odloka je bil objavljena v UL RS z dne 11.3.2021 ter stopila v veljavo z dne 12.3.2021.

Iz ZAPISNIKA sestanka MGRT, TIRS, ZIRS, UVHVVR, MNZ:

Dne 11. marca 2021 je potekala videokonferenca predstavnikov MGRT, TIRS, ZIRS, UVHVVR in MNZ v zvezi z odprtimi vprašanji v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/21 in /21, v nadaljnjem besedilu: odlok MGRT). Dogovorjeno je bilo tolmačenje, kot izhaja iz spodnjih točk.

 

  • Z Odlokom o spremembah odloka se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva, brez pogoja testiranja izvajalcev.
  • Pogoj testiranja zaposlenih enkrat tedensko se pri izjemi prodajaln nanaša na vse zaposlene, ki so neposredno ali posredno v stiku s prodajalci ali blagom (pogoj testiranja tako npr. velja tudi za skladiščnike, čistilke, varnostnike,…). V kolikor pa določene storitve v prodajalni opravljajo zaposleni pri drugem podjetju na podlagi pogodbe med obema trgovcem in tem podjetjem (npr. zagotavljanje storitev čiščenja preko čistilnega servisa, zagotavljanje storitev varovanja preko varnostne službe , trgovski potniki), gre za odnos B2B, ki se z odlokom ne ureja. Kljub temu pa trgovcem priporočamo, da zaradi varnosti svojih strank tudi s pogodbenimi partnerji v pogodbi dogovorijo testiranje njihovih zaposlenih, ki v prodajalnah prihajajo v stik s strankami ali blagom.
  • Pri problematiki t.i. sejmov oziroma bolšjakov, v okviru katerih se vrši prodaja blaga na premičnih stojnicah, je za njihovo delovanje predhodno treba zagotoviti izpolnjevanje pogojev po prvem odstavku 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1), in sicer:
    • Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
    • Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.
    • V skladu z določbo ZT-1 se prodaja blaga na premičnih stojnicah lahko vrši zgolj na prostoru, za katerega je predhodno v občinskem aktu določeno, da se tam tržna dejavnost lahko izvaja, poleg tega pa je potrebno pridobiti tudi soglasje lastnika prostora.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.