Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: ZGIGM pozvala državne investitorje k ukrepanju zaradi povečane rasti cen gradbenih materialov in surovin

Že od jeseni 2020 tako na svetovnem kot tudi slovenskem trgu konstantno naraščajo cene določenih gradbenih materialov in surovin, kot so armaturno železo, cementni in opečni izdelki, bitumenski in polimerni izdelki, vodovodne in kanalizacijske cevi. Prav tako že prihaja do izrazitega pomanjkanja teh surovin, tako na slovenskem trgu kot tudi na trgu Evropske unije. S problematiko tako dviga cen kot tudi težav pri nabavi določenih vrst gradbenega materiala in surovin se že srečujejo številna slovenska gradbena podjetja, ki so Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala opozorila na težave pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti pri gradnji infrastrukturnih projektov, ki so jih prevzela še pred nastankom cenovne in dobavne krize, tako iz vidika prevzetih cen kot tudi iz vidika prevzetih terminskih zavez, ki so jih dala ob podpisu pogodbe.

Zaradi tega izrazito nihajnega procesa, ki traja že skoraj leto dni, številnim gradbenim izvajalcem pri izvedbi številnih projektov povzroča velike težave. Nekateri državni naročniki so že zaznali problem in ukrepali z določenimi korektivnimi ukrepi v okviru gradbenih pogodb, saj jim ni v interesu, da bi njihovi pogodbeni partnerji zaradi navedene problematike zašli v težave, ki bi lahko pomenile ali podaljšanje pogodbenega roka izgradnje projekta ali celo njeno prekinitev. Ne eno in ne drugo ne more in ne sme biti v interesu nobenega pogodbenega partnerja, ne naročnika in ne izvajalca.

Zato je ZGIGM pozvala največje državne investitorje, kot so DARS, 2TDK, Direkcija RS za infrastrukturo, Direkcija RS za vode, HESS, Infra itd. k ukrepanju zaradi povečane rasti cen gradbenih materialov in surovin. Predlagani so bili naslednji ukrepi: 
1. faza oddaje del
- preveritev vpliva razmer na trgu gradbenih materialov in izdelkov na ocenjene investicijske vrednosti oziroma ocenjene vrednosti javnih naročil,

 2. že podpisane pogodbe
možnost revalorizacije pogodbenih cen v odvisnosti od tržnih razmer in dejanskih indeksov podražitev (obračun razlik ceni),
- možnost podaljšanja pogodbenih rokov v primeru izrazitega pomanjkanja določenih vrst gradbenih materialov in surovin.

ZGIGM še opozarja, da je trebA navedene ukrepe proučiti od primera do primera, saj bi lahko v primeru pasivnega spremljanja trenutnega stanja s strani naročnika obstajala velika tveganja, da bi izvedba projektov lahko zašla v velike težave. ZGIGM bo problematiko predstavila tudi na 9. sejo Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo, ki bo 19. 5. 2021, skupaj z Združenjem za inženiring in Združenjem za svetovalni inženiring pa bo v drugi polovici maja sklicala sestanek z največjimi slovenskimi javnimi naročniki.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.