Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Kaj prinaša nov predlog Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora

Na Gospodarski zbornici Slovenije je v organizaciji Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala potekala predstavitev osnutka Gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora, ki se nahajata v parlamentarni obravnavi. Zakon so predstavljali minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, državni sekretar ministrstva za okolje in prostor Robert Rožac s strokovnim sodelavcem pri vsebinski pripravi zakona Sašom Galonjo ter direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala mag. Gregor Ficko.

Gradbena zakonodaja je z vidika posegov v okolje in prostor ena osrednjih in najpomembnejših regulativnih ureditev. Gradbeni zakon neposredno zadeva najširši krog prebivalcev skozi individualno stanovanjsko gradnjo, gospodarske vlagatelje in naložbe javnega sektorja, pa tudi gradbeno stroko, izdajatelje gradbenih dovoljenj in inšpektorje. V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da so sedanji postopki preobsežni in zamudni, zaradi česar je načrtovanje projektov oteženo z vseh vidikov (časovno, procesno in stroškovno), zato je trenutno veljavni gradbeni zakon potreboval prevetritev.

Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora, bodo uveljavljene na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike, in sicer vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganja trajnostnega prostorskega razvoja.

Novi zakon prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokam, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi  vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte.

Na predstavitvi, ki je potekala v živo in preko spleta, je sodelovalo preko 250 udeležencev.

Posnetek predstavitve:


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.