Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Zbirka dobrih praks gradnje in izvedbe skoraj nič-energijskih stavb (sNES) v petih evropskih državah in pregled nacionalnih zakonodaj

Oktobra 2020 je Evropska komisija predstavila strategijo za val prenove  kot del Evropskega zelenega dogovora. Strategija vsebuje akcijski načrt s konkretnimi regulativnimi, finančnimi in izvedbenimi ukrepi za spodbujanje prenove stavb. Njen cilj je do leta 2030 vsaj podvojiti letno stopnjo energetske prenove stavb in spodbujati temeljito prenovo.

V okviru projekta BUNG - Razvijanje skoraj nič energijskih spretnosti z učenjem na osnovi iger  smo v sodelovanju s partnerji pripravili zbornik najboljših praks BUNG, z namenom ustvariti boljše razumevanje vprašanj, povezanih z doseganjem in zagotavljanjem nizkoenergijskih stavb, povečati znanje o nacionalnih pravnih vidikih, izboljšati kakovost razprave in na koncu prispevati k doseganju ciljev, ki jih je določila EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje energetske učinkovitosti. 

V ta namen poročilo vsebuje pregled nacionalnih politik in zakonodajnega okvira sNES v Franciji, Italiji, Nemčiji, Grčiji in Sloveniji, analizo ključnih energetskih in podnebnih problemov vsake partnerske države in načinov, kako si prizadevajo za reševanje teh vprašanj, zlasti v gradbenem sektorju, ter zbirko dobrih in obetavnih primerov v gradbenem sektorju, od nacionalnih pobud za visoko energetsko učinkovitost in primerov najboljše prakse, pomembnih za področje usposabljanja/izgradnje zmogljivosti. Na splošno bo ta zbirka služila kot osnova za izboljšanje znanja držav članic o najboljših praksah energetske učinkovitosti, povezanih z obstoječimi standardi in tehnologijami, tako da bodo lahko razvijale in izvajale učinkovitejše politike energetske učinkovitosti v stavbah.

V sklopu projekta BUNG bomo razvili spletno učno igro za dosego povečanja znanja gradbenih delavcev v sNES in promociji modernejših tehnologij učenja. Več o projektu in rezultatih si lahko ogledate na spletni strani projekta.

 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.