Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Strokovni priročnik gradbenih kalkulacij - tretja posodobljena izdaja

Obveščamo vas, da je na voljo 3. dopolnjena izdaja priročnika, kakršnega je gradbena praksa pa tudi vse ostale dejavnosti, povezane z gradbeništvom, že dolgo potrebovala. Priročnik obsega poglavja od merjenja zaključnih obrtniških in inštalacijskih del do predstavitve načinov kalkulacij zunanjih transportov po železnici, z ladjo in s helikopterji ter poglavja o reševanju nesporazumov iz gradbenih pogodb, osnove operativnega planiranja na gradbiščih ter načini obračuna odbitkov zaradi neustrezne kvalitete izvedenih del. Priročnik predstavlja do zdaj najbolj celovit prikaz vseh potrebnih postopkov pri operativni pripravi in izvedbi gradbenih del na področju gradbenih kalkulacij ter bo kot tak služil vsem sodelujočim v procesih gradnje.

Tokratna 3. dopolnjena izdaja prinaša številna nova poglavja:

 • V tretji dopolnjeni izdaji so popravljene vse tiste vsebine, ki so vezane na slovensko zakonodajo, ki je nastajala ali se spreminjala po letu 2010 do konca leta 2022 in ustrezno in prilagojene veljavni zakonodaji (GZ-1: 199:2021, PGU 2020, ZMinP :2018, FIDIC izdaje do 2021, SRS :2016 in drugim)
 • Na novo je vključena za primerjavo tuja praksa in pravila  merjenja in obračunavanja gradbenih del javnih naročil in zasebne prakse v državah EU in angleško govorečih državah  Azije, Avstralije in Kanade.
 • Poudarek je dan na oblikovanju opisov posameznih vrst del gradenj in pravilom merjenja in obračunavanja ki jih zahteva sistem BIM – informacijsko modeliranje zgradb po standardu SIST EN ISO 19650:2019
 • S primeri je prikazana primerjava in uporaba novih standardov od DIN 18 299 do DIN 18 451:2022, ki jih uporabljajo v Nemčiji, Avstriji in Švici ter drugih državah EU. Tem standardom se bo morala prilagoditi tudi Slovenija
 • Na novo so prikazani tudi primeri pravil obračunavanja angleške prakse po NRM-2 (tudi NRM-1 in NRM-3), ki je začel veljati 2013 in je obvezna uporaba v vseh angleško govorečih državah, tudi v Avstraliji in azijskih državah ter je sestavni del BIM.
 • Upoštevana je nova razporeditev in razčlenitev posameznih vrst del po DIN in po NRM-2
 • Vpeljani in obrazloženi so nekateri novi pojmi (začasna dela in trajna dela), ki se uporabljajo v pogodbenih določilih FIDIC in zakonodaji EU
 • Začasna dela (merjenje, kalkulacija in obračun) gradbeni odri in opaži so v celoti obdelana na nov sodoben način
 • Dopolnjeno je poglavje o merjenju površin in prostornin s standardom SIST ISO 9836.2019
 • Poglavje gradbenih kalkulacij je dopolnjeno z novimi sodobnimi pristopi in metodami pri oblikovanju cen za enoto
 • Poglavje obračuna del prikazuje primere tuje prakse (gradbena knjiga)
 •  Dopolnjeno je poglavje o medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih glavnega izvajalca s podizvajalci.
 • Prikazan je vpliv nepredvidenih okoliščin na pogodbeni znesek in ukrepi (sprememba količine, pogodbeni rok, nepredvidena dela itd.)
 • Prikazani so pristopi oblikovanja razlik v ceni (podražitev) v času izvajanja del s primeri tuje prakse
 • Na novo je prikazana uporaba strukturnih deležev gradenj in metode realnih vrednosti NHK 2010 za ocenjevanje vrednosti nepremičnin ali izdelave ocene novih objektov

V dodatku je dodanih nekaj novih podatkov oziroma tabel in posodobljene oznake

Obseg kataloga: preko 1.000 strani, več kot 600 barvnih shem, načrtov in fotografij, številne preglednice, mehka vezava, dimenzije 21 x 30 cm;

Priročnik je namenjen:

 • gradbenim delovodjem in gradbenim tehnikom,
 • arhitektom in inženirjem vseh rangov od šolajočih do tistih s pridobljenim nazivom,
 • cenilcem nepremičnin, gradbenim podjetjem in samostojnim podjetnikom, pravnikom ter novinarjem,
 • uradnikom, ki se v upravnih enotah in v lokalnih skupnostih ukvarjajo s področjem gradbeništva;

 

 

 

Za dodatne informacije ali naročilo se obrnite na Julijana Rifl, 01 5897 662, racunovodstvo@cpu.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.