Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Oktobra začetek kampanje ELA o napotitvah v gradbeništvu

Evropski organ za delo (ELA) organizira kampanjo o gradbeništvu. Prvi del te kampanje se je uradno začel torek, 17. oktobra.  IZJAVA ZA JAVNOST>>>

ELA je že objavila nekaj gradiva za to kampanjo v družbenih medijih in na prostem: 
 Posebno spletišče, ki se bo še dopolnjevalo #EU4FairConstruction: ELA's 2023 awareness raising campaign

V prihodnjih tednih bodo postopoma objavljeni tudi videoposnetki: 
- 3 dolgi in 9 kratkih videoposnetkov v angleščini s podnapisi v vseh jezikih EU
- Trije dolgi videoposnetki bodo obravnavali vprašanja napotitve delavcev, dokumenta PDA 1 in sklepanja pogodb s podizvajalci. 
- Kratki videoposnetki bodo obravnavali delovne pogoje, ukrepe pred napotitvijo, kolektivne pogodbe, dokument PDA 1 za napotitev, razpoložljivost informacij ... 

Dogodek za Slovenijo bo okvirno decembra 2023!
Sledite objavam ELA ali GZS ZGIGM.

Preberi tudi:

Novo poročilo ELA o napotitvi delavcev v evropski gradbeni sektor (o zagotavljanju informacij, izvrševanju, usklajevanju socialne varnosti in sodelovanju med državami članicami v zvezi z napotitvijo delavcev v gradbeni sektor EU).

Evropski organ za delo (ELA) je 20. septembra 2023 objavil poročilo o zagotavljanju informacij, izvrševanju, usklajevanju socialne varnosti in sodelovanju med državami članicami v zvezi z napotitvijo delavcev v gradbenem sektorju EU. 
Študija, ki je bila izvedena med oktobrom 2022 in majem 2023, ugotavlja številne pomanjkljivosti v dejavnostih izvrševanja in razširjanja ter ukrepe za njihovo odpravo. Vključuje tudi pobude za čezmejno usklajevanje za odpravo neravnovesij na trgu dela v sektorju. 
Rezultati študije so pomembni za ELA, saj zagotavljajo smernice o tem, kako izboljšati svojo podporo državam članicam pri teh dejavnostih.
Analiza je bila potrebna, ker ima gradbeni sektor ključno vlogo v gospodarstvu EU, saj zaposluje približno 13 milijonov ljudi in prispeva približno 5,5 % bruto dodane vrednosti (BDV). Leta 2021 je bil približno vsak četrti prenosni dokument A1 izdan za storitve v gradbenem sektorju EU. To ustreza grobi oceni 833.000 modelov A1, izdanih v sektorju. 
Poleg tega je pomembno opozoriti, da je sorazmerno visok odstotek državljanov tretjih držav zaposlenih v gradbenem sektorju EU in napoten v države članice, ki niso država njihovega stalnega prebivališča. V tem kontekstu se napoteni delavci in njihovi delodajalci ne zavedajo vedno v celoti svojih pravic in obveznosti , kljub številnim pobudam za izboljšanje sporočanja ustreznih informacij s strani socialnih partnerjev, držav članic in Evropske komisije. Sektor se spopada tudi s pomanjkanjem delovne sile in spretnosti , in čeprav obstajajo nekatere čezmejne pobude za reševanje tega pomanjkanja, jih pogosto ovirajo jezikovne in kulturne razlike ter omejeno priznavanje spretnosti in kvalifikacij.
 

eu4fairconstruction logo

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.