Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: Začela je veljati nova direktiva o obnovljivih virih energije

20. novembra 2023 je začela veljati nova direktiva EU o obnovljivih virih energije. Revidirana direktiva uvaja strožje ukrepe za zagotavljanje razvoja in uporabe obnovljivih virov energije ter določa splošni cilj EU glede obnovljivih virov energije, ki je zavezujoč na ravni EU, in sicer najmanj 42,5 % do leta 2030. V skladu z novo uvedenim členom 15a "države članice določijo okvirni nacionalni delež energije iz obnovljivih virov, proizvedene na kraju samem ali v bližini, ter energije iz obnovljivih virov, ki se odjema iz omrežja, v končni porabi energije v njihovem stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen z okvirnim ciljem najmanj 49-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v stavbnem sektorju v končni porabi energije v stavbah Unije leta 2030".   Za prenos večine določb direktive v nacionalno zakonodajo bo na voljo 18-mesečno obdobje.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.