Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Obvestila FIEC SOC2 o EK aktivnostih VZD povezanih z gradbeništvom

GZS ZGIGM je članica FIEC in tam sodeluje v podkomisiji SOC-2, v nadaljevanju najdete nekaj informacij na temo VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V GRADBENIŠTVU.

- Peta revizija direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh ter snoveh, strupenih za razmnoževanje (CMRD5)

Evropski parlament in Svet sta 14. novembra dosegla dogovor o 
peti reviziji direktive o rakotvornih, mutagenih in strupenih snoveh za razmnoževanje (CMRD5). Naj spomnimo, da so bile s to revizijo določene nove mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost svincu in diizocianatu. 
Po tem dogovoru sta se obe instituciji dogovorili o besedilu, ki je bilo 19. marca 2024 objavljeno v Uradnem listu EU. Države članice imajo zdaj dve leti časa, da direktivo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo. 
V prilogi najdete končno besedilo. 

- Šesta revizija direktive o rakotvornih, mutagenih in strupenih snoveh za razmnoževanje (CMRD6)

Evropska komisija se je zavezala, da bo v okviru CMRD6 obravnavala več snovi (varilni hlapi, policiklični aromatski ogljikovodiki, izopren, 1,4-dioksan in kobalt): varilni hlapi in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so dve glavni snovi, ki vzbujajo skrb v gradbenem sektorju. 
Zakonodajni predlog je napovedan za konec leta. 

- Pregled azbesta

Evropska komisija še vedno ni objavila te dolgo pričakovane pobude. Zdaj je predvidena za zadnje četrtletje leta 2024.  

Poleg tega lahko pričakujemo, da bo naslednja Evropska komisija dejavna pri dveh temah: psihosocialnih tveganjih pri delu ter vplivu podnebnih sprememb na zdravje in varnost pri delu.

V zvezi s psihosocialnimi tveganji pri delu Evropska komisija izvaja medsebojni pregled zakonodajnih in izvršilnih pristopov za obravnavo psihosocialnih tveganj pri delu v državah članicah, kot je navedeno v njenem sporočilu iz junija 2023. Rezultati tega medsebojnega pregleda bi lahko privedli do morebitne evropske pobude o psihosocialnih tveganjih. 
Agencija EU-OSHA bo leta 2026 začela komunikacijsko kampanjo o psihosocialnih tveganjih pri delu. Kampanja bi se lahko osredotočila na nekatere sektorje, vključno z gradbeništvom. 

V zvezi z vplivom podnebnih sprememb na varnost in zdravje pri delu je Evropska komisija marca 2024 objavila sporočilo z naslovom „Obvladovanje podnebnih tveganj - zaščita ljudi in blaginje“. V tem sporočilu Komisija pojasnjuje, da se „izpostavljeni delavci, predvsem tisti, ki delajo na prostem v sektorjih, kot so kmetijstvo, gradbeništvo [...], pogosteje soočajo z ekstremno vročino“. Komisija omenja, da bo „okrepila ukrepe za zagotovitev ustrezne zaščite delavcev, izpostavljenih podnebnim tveganjem“, in pregledala zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, ki delavce ščiti pred vsemi poklicnimi tveganji, zlasti pa pred povišanimi zunanjimi temperaturami in vročinskim stresom. Po tem pregledu bi Komisija lahko razmislila o več ukrepih za zaščito delavcev na področju podnebja. 
Več zainteresiranih strani poziva k pobudi o najvišji delovni temperaturi na ravni EU. 

FIEC bo še naprej spremljal ta vprašanja in člane obveščal o morebitnem razvoju dogodkov. 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.